Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza dopravy z videa 

  Sochor, Jakub
  V rámci této práce byl navržen a implementován systém pro analýzu dopravy z videa. Tento system umožňuje detekovat, sledovat a klasifikovat automobily. Systém je schopný detekovat pruhy z pohybu projíždějících automobilů ...
 • Analýza pohybu automobilů na křižovatkách 

  Benček, Vladimír
  Táto diplomová práca sa venuje návrhu a tvorbe systému pre analýzu pohybu vozidiel na križovatkách. Vo videu získanom zo stacionárnej kamery, zachytávajúcej dianie na križovatke, detekuje a sleduje vozidlá. Ich trajektórie ...
 • Analýza zachyceného DNS provozu 

  Hmeľár, Jozef
  Táto práce je zaměřená na analýzu zachyceného DNS provozu. Úvod práce je zaměřený na základní popis počítačových sítí, službu DNS a popisu síťových toků. Pak se práce zaměřuje analýzou formátů Netflow, IPFIX a PCAP, analýzou ...
 • Generátor syntetické datové sady pro dopravní analýzu 

  Šlosár, Peter
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vývojem nástrojů na generování syntetické datové sady pro potřeby dopravní analýzy. První část obsahuje stručné uvedení do problematiky detekce automobilů a renderovacích metod. Pro ...
 • Generátor syntetické datové sady pro dopravní analýzu 

  Svoreň, Ondrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením generátora syntetickej dátovej sady pre do pravnú analýzu. V práci sa venujem problematike analýzy dopravy prostredníctvom počí tačového videnia, spôsobu a podmienkam vytvorenia ...
 • Monitorování dopravy z leteckých videí 

  Babinec, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací systému pro extrakci trajektorií vozidel z leteckých videí. Navržený systém analyzuje po sobě jdoucí letecké snímky dopravní křižovatky, které byly pořízeny kamerou z ...
 • Možnosti výpočtu vzájemné informace z časové řady 

  Hubr, Ivo
  Vzájemná informace je jedním z faktorů, využívaných při analýze síťového provozu a sestavení fázového prostoru. Úvod práce se zaměřuje na teorii informace zhlediska výpočtu vzájemné informace. K výpočtu tohoto parametru ...
 • Rozpoznání typu vozidla z dohledové kamery 

  Mencner, Pavel
  Cílem této práce je detekce vozidel v obraze z dopravní dohledové kamery a jemná klasifikace jejich typu (výrobce a model). V práci je implementována normalizační metoda Unpack, která slouží pro transformaci obrazu vozidla ...
 • Segmentace obrazových dat pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Pazderka, Radek
  Tato diplomová práce se zaměřuje na segmentaci scény z dopravního prostředí. Řešením tohoto problému jsou segmentační neuronové sítě, které umožňují klasifikovat každý pixel scény. V rámci této diplomové práce byla vytvořena ...
 • Studie úpravy křižovatky silnic II/425 a III/42510 u Rajhradu 

  Becková, Lucie
  Předmětem bakalářské práce je vypracování studie úpravy stykové křižovatky silnic II/425 a III/42510 u města Rajhrad jižně od centra Brna. Současný stav se jeví jako nevyhovující. Důvodem úpravy křižovatky je vysoká intenzita ...