Now showing items 1-8 of 8

 • Implementace podpory nástroje NetEm v projektu LNST 

  Procházka, Jiří
  Tato práce se věnuje emulacím sítí. Obsahuje uvedení do problematiky emulací a jiných metod experimentování. Součástí je také výpis a rozbor softwarových a hardwarových emulátorů. Zvláštní důraz je kladen na emulátor NetEm, ...
 • Informační systém Hotelnet 

  Šturala, Aleš
  Cílem mé práce bylo vytvořit systém ovládaný přes webové rozhraní, který umožňuje administrátorům spravovat uživatele a počítače v malé síti (do 250 počítačů) a spravovat celou tuto síť. Systém je modulární. Jeho výhodou ...
 • Návrh způsobu řízení dopravy v chytrých městech 

  Schimmer, Jiří
  Práce se zabývá prvky telemetrie v dopravě, funkcí těchto prvků, jejich efektivitou a možnostmi vylepšení. Práce také zahrnuje vytvořené simulační prostředí čtyř křižovatek s nasazeným responzivním Dijkstrovým algoritmem ...
 • Omezení provozu Peer-to-Peer sítí 

  Šípoš, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá detekovaním peer-to-peer sietí, ich sledovaním a obmedzova- ním. Za týmto účelom bola vytvorená aplikácia, ktorá, pomocou voľne dostupných nástro- jov, je schopná tieto siete detekovať, sledovať ...
 • Pokročilé možnosti tvarování datového toku v OS Linux pro sítě 802.3 a 802.11 

  Pánek, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťami tvarovania a kontroly dátového toku, v operačnom systéme Linux. Prvá časť práce sa zaoberá preskúmaním jednotlivých ná- strojov potrebných pre prácu s dátovým tokom. Druhá časť ...
 • Řízení semaforů na skupině křižovatek 

  Kaleta, Radoslav
  Práca je zameraná na riadenie skupiny križovatiek pomocou svetelnej signalizácie. Táto skupina obsahuje niekoľko križovatiek so senzormi, ktoré sú následne schopné riadiť aj susedné križovatky so SSZ. Riadnie je založené ...
 • Systém pro administraci komerční sítě 

  Pápai, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem komplexního systému pro administraci komerční sítě. Tvorba uvedeného systému je založena na zkušenostech z provozu skutečné počítačové sítě poskytovatele internetového připojení, ...
 • Zajištění QoS v rozsáhlých sítích 

  Koblížek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá řízením provozu v počítačových sítích založených na protokolu TCP/IP. Cílem je řídit pakety tak, aby se síťový provoz provoz choval předvídatelně podle našich pravidel. K tomuto řízení použijeme ...