Now showing items 1-7 of 7

 • Příprava realizace hrubé stavby železobetonové montované haly v Brně 

  Loukota, Michal
  Předmětem bakalářské práce je realizace montované železobetonové haly v Brně. Zabývá se stavebně-technologickým provedením spodní stavby a montovaného skeletu. Jejím obsahem je technická zpráva zařízení staveniště včetně ...
 • Stavebně technologická etapa zastřešení mateřské školky v Praze - Zličíně 

  Paštika, Martin
  Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou zastřešení mateřské školky v Praze - Zličíně. Nad objektem je navržena plochá jednoplášťová střecha. Pro danou etapu je zpracován technologický předpis, posouzení dopravních ...
 • Stavebně technologický projekt bytového domu v Boskovicích 

  Procházková, Šárka
  Obsahem této diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového domu v Boskovicích. Práce obsahuje technickou zprávu objektu, návrh zařízení staveniště, návrh vhodných strojů a mechanismů potřebných pro realizaci, ...
 • Stavebně technologický projekt přístavby Senior centrum Blansko 

  Houha, Jan
  Obsahem této diplomové práce je stavebně technologický projekt přístavby Senior centra v Blansku. Hlavní objekt je třípodlažní, řešený jako monolitická skeletová konstrukce. Práce obsahuje technickou zprávu stavebně ...
 • Technologická etapa spodní stavby bytového domu v Havlíčkově Brodě 

  Götz, Libor
  Obsahem této bakalářské práce je příprava realizace hrubé spodní stavby projektu bytového domu a řadových garáží v Havlíčkově Brodě. Práce obsahuje technickou zprávu se zaměřením na danou technologickou etapu, situaci ...
 • Zastřešení novostavby bytového domu v Rajhradě 

  Houha, Jan
  Obsahem této práce je řešení technologické etapy zastřešení objektu novostavby bytového domu v Rajhradě. Střecha je navržena jako dvouplášťová pultová plochá střecha tvořena dřevěnými vazníky spojovanými styčníkovými plechy. ...
 • Zastřešení objektu Mateřské školy v Moravanech 

  Procházková, Šárka
  Obsahem této práce je řešení technologické etapy zastřešení objektu Mateřské školy v Moravanech. Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev, se spádem do středu objektu. V technologickém ...