Now showing items 1-5 of 5

 • Dopravní simulační modely 

  Švéda, Pavel
  Tato práce se zabývá simulačními modely dopravy na pozemních komunikacích a jejich implementací. Dopravní simulace jsou rozděleny podle svých vlastností na jednotlivé typy. Dále je popsán způsob, jak vytvořit model chování ...
 • Editor a simulátor silničního provozu pomocí celulárních automatů 

  Vašátko, Libor
  Tato práce se zabývá celulárními automaty, především jejich aplikací v oblasti simulace dopravy. Z existujících simulačních modelů jsou analyzovány modely Nagel-Schreckenberg a Brake-light, pro které je navrženo rozšíření ...
 • Kalibrace mikrosimulačního modelu dopravy 

  Pokorný, Pavel
  Práce se zabývá problematikou mikroskopické simulace dopravy. Součástí práce je návrh a implementace mikrosimulačního modelu, který je založen na celulárním automatu a vychází z modelu Nagel-Schreckenberg. Model podporuje ...
 • Návrh způsobu řízení dopravy v chytrých městech 

  Schimmer, Jiří
  Práce se zabývá prvky telemetrie v dopravě, funkcí těchto prvků, jejich efektivitou a možnostmi vylepšení. Práce také zahrnuje vytvořené simulační prostředí čtyř křižovatek s nasazeným responzivním Dijkstrovým algoritmem ...
 • Simulátor dopravy na pozemních komunikacích 

  Švéda, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi praktického využití dopravních simulací jako prostředku pro řešení nejrůznějších problémů, například zlepšení plynulosti dopravy na pozemních komunikacích, snížení dopadu dopravy ...