Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení informačního sytému a návrh změn 

    Moudrá, Libuše
    Obsahem této bakalářské práce je analýza a zhodnocení současného stavu informačního systému ve firmě Ing. Antonín Hrubý za účelem odhalení, zdali je nutné tento informační systém měnit a jakým způsobem. Dále bude obsahovat ...