Now showing items 1-20 of 23

 • Analýza dopravních prostředků v zemědělské prvovýrobě 

  Raška, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáním spotřeb a výkonností různých transportních souprav v zemědělské prvovýrobě. V první části se věnuje možnostmi dopravy velkoobjemových hmot v zemědělství. Následuje popis porovnávaných ...
 • Analýza silových účinků v tříbodovém závěsu na výstupní parametry traktoru 

  Rendek, Marek
  V diplomovej práci je rozoberaná problematika silových účinkov v tiahlach trojbodového závesu v prostredí multi-body, v závislosti na silách vyvodených na pluh počas orby. Prostredníctvom simulácií sú ďalej identifikované ...
 • Brzdové systémy traktorů 

  Pazour, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá přehledem součastné době používaných brzdových systémů traktorů. V práci jsou také popsány principy a konstrukce brzdových soustav. Dále je rozebrána dynamika brzdění a navržena vhodná brzdová ...
 • Čistící zařízení na dopravní značky 

  Kuře, Radim
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh konstrukce čistícího zařízení na dopravní značky za traktor. Rešeršní část obsahuje používané traktory v oblasti údržby komunikací a obdobné používané zařízení v této oblasti. ...
 • Design jednotného vizuálního stylu výrobce traktorů. 

  Hopfingerová, Ivana
  Tato diplomová práce řeší jednotný vizuální styl výrobce traktorů. Pro tyto účely vzniká fiktivní společnost Haart. Snahou je zajistit jí tímto vizuálním stylem image seriózního podniku vyrábějícího kvalitní zemědělské ...
 • Design koncepce univerzálního zemědělského traktoru 

  Baka, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na inovaci designu zemědělského traktoru Forterra od společnosti Zetor. Práce se zabývá analýzou trhu, vyhledáním přímých konkurentů, základními technickými parametry a dále popisuje možnosti ...
 • Hybridní pohony v konstrukci traktorů 

  Líčeník, Adam
  Tato bakalářská práce zpracovává přehled typů hybridních pohonů v konstrukci traktorů. Zhodnocuje jejich funkční výhody i nevýhody a uvádí příklady některých traktorů a jejich součástí. Zaměřuje se na komponenty používané ...
 • Konstrukce nekonvenčního odpružení kabiny traktoru 

  Kuric, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá konštrukčným návrhom nekonvenčného odpruženia kabíny traktoru. Uvádza prehľad súčasných koncepcií, obsahuje popis jednotlivých navrhnutých súčastí, bližšie sa venuje výpočtu torznej tyče a jej ...
 • Konstrukční návrh a optimalizace konzoly přední hnané nápravy u traktoru 

  Šincl, Josef
  Diplomová práce se zabývá návrhem a optimalizací konzoly přední hnané nápravy u traktoru. V první části je proveden návrh nové geometrie konzoly s respektováním okolní zástavby. Následně je na nově navrhnutém dílu provedena ...
 • Konstrukční návrh pohonu přední hnané nápravy traktoru 

  Podhora, David
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem pohonu přední hnané nápravy traktoru za účelem zvětšení brzdné účinnosti stojícího traktoru zajištěného parkovací brzdou. V prvních dvou kapitolách jsou shrnuty základní ...
 • Konstrukční návrh uložení kabiny traktoru 

  Rekem, Jakub
  Diplomová práca je zameraná na odpruženie traktorových kabín. V úvodnej časti sa nachádza prehľad používaných variant odpruženia a ich konštrukčného prevedenia. Ďalej sú popísané aktuálne legislatívne požiadavky kladené ...
 • Návrh a pevnostní analýza hákového nosiče kontejnerových nástaveb MEGA HOOK 24 

  Maloch, Martin
  Cieľom tejto diplomovej práce je konštrukčný návrh traktorového nosiča hákových kontajnerov a následná pevnostná kontrola vybraných celkov pomocou Metódy Konečných Prvkov. Prvá časť práce je tvorená teoretickým úvodom do ...
 • Návrh mezioperační zkušební stolice traktorů 

  Trgiňa, Michal
  V diplomovej práci je všeobecný návrh medzioperačnej skúšobnej stolice traktorov, zameraný na návrh a výpočet nosnej konštrukcie a jej pevnostnú analýzu. Práca obsahuje dielčie výpočty a konkrétne riešenie jednotlivých ...
 • Pásové podvozky 

  Bartoníček, Richard
  Bakalářská práce představuje základní přehled konstrukčních variant pásových podvozků. V druhé části jsou pak uvedeny příklady použití pásových podvozků ve stavebnictví a lesních a zemědělských aplikacích.
 • Pásový dopravník pro dopravu kusového materiálu 

  Fiala, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem pásového dopravníku, který je součástí dřevozpracující linky štěpkovače. Hlavním úkolem je navrhnout výškově stavitelný a zalamovací pásový dopravník pro dopravu dřevní ...
 • Pevnostně deformační analýza uchycení filtru pevných částic na traktoru 

  Ježek, Přemysl
  Předmětem této diplomové práce je vypracování pevnostně deformační analýzy uchycení filtru pevných částic na traktor. Jsou zde uvedeny všechny podstatné kroky pro sestavení modelu pro výpočet metodou konečných prvků. Tedy ...
 • Protihluková opatření traktorů 

  Hudec, Miroslav
  Cílem bakalářské práce je protihluková opatření traktorů. V této práci jsem se zaměřil na vliv chtěného i nechtěného hluku na člověka a na důsledky tím spojené. V další části jsem se zabýval letmým výpočtem hluku a vibrací ...
 • Racionalizace výroby součásti zemědělského stroje 

  Tenora, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá procesem obrábění výkovku ojnice, a to ve spolupráci se společností Zetor Tractors a.s. První kapitola práce je zaměřena na bližší představení společnosti. Druhá kapitola obsahuje podrobnější ...
 • Ruční pracovní nářadí pro renovační účely 

  Klika, Jiří
  Diplomová práce se zabývá renovací traktoru Zetor 6911 s využitím metod ručního obrábění kovů. Teoretická část je zaměřena na historický vývoj obrábění a charakteristiku jednotlivých metod ručního obrábění. Mezi možnosti ...
 • Tvarová studie traktoru 

  Foret, Martin
  Téma: Futuristický traktor Ve své práci jsem se zaměřil na návrh těžkého orebního traktoru budoucnosti v rozmezí 15-20 let. Hlavním záměrem bylo přinést řešení, které by se zaobíralo problematikou přizpůsobení různým ...