Now showing items 1-10 of 10

 • Design tramvaje 

  Blaha, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem autonomní tramvaje, která je součástí integrované systému adaptivního řízení městské dopravy. Součástí práce je zpracování rešerší, které se zabývají historií a současnou produkcí tramvají z pohledu ...
 • Design tramvaje 

  Řihánek, Šimon
  Obsahem této diplomové práce je návrh designu nízkopodlažní tramvaje, určené převážně pro vnitroměstské použití. Součástí práce je stručné shrnutí historického vývoje, zanalyzování současných trendů na poli designu tramvají ...
 • Konstrukce pískovacích zařízení pro drážní vozidla 

  Balounová, Hana
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením přehledu pískovacích zařízení, které jsou dostupné na trhu z hlediska jejich konstrukce. Pískovací zařízení se používají v kolejové dopravě pro zvýšení adheze při brzdění nebo rozjezdu ...
 • Návrh vedení sběrné místní komunikace s tramvajovou tratí linky č.4 v areálu Zbrojovky v Brně 

  Kvaček, Ondřej
  Cílem této diplomové práce je návrh páteřní místní sběrné komunikace s tramvajovou tratí linky č.4, která bude mít za cíl obsloužit přestavbové území průmyslového areálu Zbrojovky a vzájemně propojit Dukelskou třídu a ulici ...
 • Přestavba křižovatky Merhautova – Okružní – Seifertova v Brně 

  Palán, Libor
  Tématem této práce je způsob řešení prodloužení tramvajové trati v Brně Lesná. Úkolem bylo provést tramvajovou trať skrz křižovatku ulic Merhautova, Seifertova a Okružní včetně samotné rekonstrukce křižovatky. Práce se ...
 • Přestupní uzel Brno - Merhautova 

  Krejčí, Petr
  Ve své diplomové práci se zabývám návrhem přestavby křižovatky ulic Merhautova a Provazníkova v Brně, aby zde vznikl komfortní přestupní uzel mezi všemi projíždějícími linkami. Přestavba křižovatky zahrnuje návrh nové ...
 • Silniční a tramvajový most 

  Vošček, Martin
  Predmetom práce je variantný návrh cestného a električkového mostu v mestskej zástavbe. Jedná sa o premostenie rieky mostom o dĺžke 52,5 m. Sú porovnané dva návrhy pričom v prvom návrhu sa jedná o oblúkovú konštrukcia s ...
 • Vyhodnocení příčin dopravních nehod vozidel městské hromadné dopravy v Brně 

  Ševčíková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou dopravních nehod prostředků městské hromadné dopravy v Brně. První část práce je zaměřena na rozbor struktury vozového parku Dopravního podniku města Brna, a.s. (dále jen DPMB). Ve ...
 • Výpočtové modelováni komplexních vlastních frekvencí tramvajového kola při průjezdu zatáčkou 

  Burian, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním komplexních vlastních frekvencí tramvajového kola při průjezdu zatáčkou. Cílem bylo nalezení nestabilních tvarů kola, analýza vlivu parametrů na nestabilní tvary a ...
 • Výpočtové modelování hluku vyzařovaného tramvajovým kolem při průjezdu zatáčkou 

  Motyka, Jakub
  Tato práce se věnuje výpočtovému modelování jevu pískání tramvajových kol při průjezdu oblouky o malém poloměru. Přítomnost příčného prokluzu v kontaktu mezi kolem a kolejnicí spolu s jevem prokluz-ulpění (slip-stick) vede ...