Now showing items 1-2 of 2

  • Alfa Romeo - konstrukční řešení od historie po současnost 

    Hrouzek, Jan
    Tato bakalářská práce uvádí přehled konstrukčních řešení používaných automobilkou Alfa Romeo za celou dobu její existence. V první části je okrajově nastíněna historie Alfa Romeo. V další části se zabývá jednotlivými ...
  • Nápravy moderních osobních automobilů 

    Okáník, František
    Bakalářská práce je zaměřena na porovnání vlastností náprav používaných v osobních automobilech dnešní doby, kinematiku zavěšení kola, výhody a nevýhody jejich konstrukce. Součástí práce je i popis jednotlivých komponent ...