Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza filtračních struktur s řiditelnými zesilovači 

  Pánek, David
  Bakalářská práce je zaměřena na simulace a praktickou realizaci již existujících zapojení kmitočtových filtrů s moderními aktivními prvky v proudovém módu. V simulacích byl použit nově ABM model (Analog Behavioral Model) ...
 • Diferenční a pseudodiferenční filtrační obvody 

  Hrbek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá analogovými kmitočtovými filtry, pracující v diferenčním a~pseudodiferenčním režimu. Je zaměřena zejména na aktivní filtry druhého řádu, které využívají moderních aktivních prvků. U konkrétních ...
 • Elektronicky přeladitelný harmonický oscilátor 

  Veselý, Jiří
  V této práci jsou popsány vlastnosti a základní parametry aktivních funkčních bloků (OPA, VCA, OTA, CFA, CC), které lze využít pro konstrukci harmonických oscilátorů. Dále jsou rozebrány základní principy generátorů ...
 • Elektronicky rekonfigurovatelné kmitočtové filtry 

  Gajdoš, Adam
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout filtrační SISO struktury s elektronicky rekonfigurovatelnou změnou přenosové funkce za pomoci netradičních aktivních prvků s minimálně jedním řiditelným parametrem. V první části práce ...
 • Funkční generátor 

  Kopecký, Petr
  Funkční generátory jsou zařízení, která umožňují výrobu elektrických signálů různých parametrů. Generátory se dělí podle několika kritérií, jako druh produkovaného signálu nebo podle druhu vlastní realizace generátoru. ...
 • Kmitočtové filtry s proudovými aktivními prvky 

  Jeřábek, Jan
  Disertační práce se orientuje především na výzkum nových proudových aktivních prvků a jejich aplikace v kmitočtových filtrech, vhodných pro proudový mód. Práce je zaměřena na návrh nových zapojení filtrů vhodných nejen pro ...
 • Moderní aktivní prvky a jejich chování v lineárních blocích 

  Kosztyu, Tomáš
  Tématem této diplomové práce byly kmitočtové filtry a jejich realizace pomocí nových moderních aktivních prvků jako UVC, UCC, VFA, CFA a OTA. Hlavním bodem práce bylo navrhnout kmitočtové filtry s těmito aktivními prvky, ...
 • Multifunkční analogové kmitočtové filtry 

  Žůrek, Radomil
  Tato bakalářská práce se obecně zabývá kmitočtovými filtry a jejich použitím. Jsou zde prezentovány zapojení multifunkčních kmitočtových filtrů se zaměřením na aktivní prvky jako jsou proudové konvejory (GCC), napěťové ...
 • Multifunkční elektronicky nastavitelné filtry KHN 

  Harsa, Jan
  V této bakalářské práci jsou řešeny a prezentovány některé typy KHN filtrů s různými aktivními prvky v proudovém, napěťovém i smíšeném módu. Velká pozornost je věnována použití tzv. diamantového tranzistoru, který v těchto ...
 • Návrh elektronicky rekonfigurovatelných filtračních struktur s moderními aktivními prvky 

  Prát, Marek
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout elektronicky rekonfigurovatelné filtry s říditelnou změnou přenosové funkce za pomoci aktivních prvků v proudovém módu. V první části práce jsou probrány nezbytné znalosti a pojmy pro ...
 • Návrh kmitočtových filtrů s netradičními aktivními prvky 

  Jarník, Lukáš
  Táto bakalárska práca je zameraná na návrh kmitočtových filtrov s netradičnými aktívnymi prvkami. Sú tu prezentované aktívne prvky ako sú prúdové konvejory (GCC), napäťové konvejory (GVC), transkonduktančné zosilovače (OTA, ...
 • Návrh kmitočtových filtrů s netradičními složenými aktivními prvky 

  Danyi, Ivo
  Tato práce pojednává o kmitočtových filtrech druhého řádu, které pracují v proudovém módu. Jako aktivní prvky jsou využity VDTA (napěťový diferenční transkonduktanční zesilovač – Voltage Differencing Transconductance ...
 • Návrh kmitočtových filtrů s netradičními transkonduktančními prvky 

  Gajdoš, Adam
  Cílem práce bylo prostudovat, navrhnout a prakticky realizovat říditelné kmitočtové filtry pracující v proudovém módu, za pomocí netradičních aktivních prvků, tvořených kombinací transkonduktančních zesilovačů s proudovými ...
 • Návrh transkonduktančního zesilovače CMOS 

  Zelinka, Miloslav
  Práce se zabývá problematikou návrhu a simulace analogových integrovaných obvodů v technologii CMOS. Hlavním zaměřením práce je navrhnout transkonduktanční zesilovač a prostudovat jeho charakteristiku v kmitočtové oblasti. ...
 • Plně diferenční kmitočtové filtry s netradičními aktivními prvky 

  Dvořák, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhy plně diferenčních kmitočtových filtrů, pracujících v proudovém módu, kde lze pomocí změny transkonduktance nebo zesílení řídit jejich parametry. V první části práce je uveden obecný popis ...
 • Syntéza diferenčních filtračních struktur se složenými aktivními prvky 

  Pánek, David
  Diplomová práce je zaměřena na převod existujících nediferenčních filtrů obsahujících složené aktivní prvky do diferenční podoby a jejich následné vzájemné porovnání za použití vhodných simulačních programů. První část ...