Now showing items 1-7 of 7

 • An Active Resistor With a Lower Sensitivity to Process Variations, and its Application in Current Reference 

  Kledrowetz, Vilém; Háze, Jiří; Prokop, Roman; Fujcik, Lukáš (IEEE, 2020-10-29)
  A novel active resistor circuit offering less sensitivity to process and temperature variations without any extra trimming is proposed. The circuit consists of two accurately matched, high resistance polysilicon (hripoly) ...
 • Current-Controlled Current-Mode Universal Biquad Employing Multi-Output Transconductors 

  Sotner, R.; Petrzela, J.; Slezak, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-09)
  This paper deals with RC active biquad working in the so-called current mode (CM). The design approach uses only three transconductors (OTA) with the minimum necessary number of outputs and with only three passive grounded ...
 • Electronically adjustable mixed-mode implementations of the jerk functions 

  Petržela, Jiří; Šotner, Roman; Slezák, Josef (Hikari Ltd., 2009-06-22)
  In this paper the several structures of the third-order nonlinear oscillator with electronically adjustable parameters are presented. A brief numerical analysis including the computation of the largest Lyapunov exponent ...
 • Fázovací obvody s moderními funkčními bloky 

  Horák, Ondřej
  Tato práce se věnuje fázovacím článkům. Postupně bude rozebrán princip fázovacích článků, jejich vlastnosti, návrh n-tého řádu těchto obvodů a následně budou vybrány a popsány některé funkční bloky, pomocí kterých se dají ...
 • Návrh laditelného kmitočtového filtru 2. řádu v technologii CMOS 

  Hrdina, Robin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem laditelného kmitočtového filtru druhého řádu v technologii CMOS. Práce sestává z návrhu transkonduktoru a jeho využití pro laditelný filtr v topologii gm-C. Návrh i všechny simulace ...
 • Ultra Low Power Tunable Transconductor 

  Dabbous, Salma Bay Abo (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper presents ultra-Low power (ultra-LP) Low voltage (LV) tunable transconductor (Gm) and its application to implement Gm-C filter. The CMOS structure of the Gm is performed using bulk-driven (BD) MOST technique, ...
 • Voltage-Mode Elliptic Band-Pass Filter Based on Multiple-Input Transconductor 

  Prommee, Pipat; KARAWANICH, KHUNANON; Khateb, Fabian; Kulej, Tomasz (IEEE, 2021-03-08)
  This paper presents a new voltage-mode elliptic band-pass filter based on a multiple-input transconductor (MI-OTA). The MI-OTA's structure employs the multiple-input MOS transistor technique that simply enables to increase ...