Now showing items 1-5 of 5

 • All-Pass Filters in Current Mode 

  Dostal, T. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005-09)
  Analogue first, second and high-order all-pass active filters in the current mode, with constant group delay and magnitude responses, are presented in this paper. These filters are based on a modification of the multi-loop ...
 • Current-Mode Circuits Based on SIMO OTA: Review and New Applications in Filters 

  Dostál, Tomáš; Šotner, Roman; Slezák, Josef (Hikari, 2009-11-06)
  The paper deals with design of low-order RC filters working in current mode (CM). As the basic building blocks, transconductors (OTA) with single input and multiple outputs are used. One-loop, two-loop and multi-loop ...
 • Návrh, simulace a měření aktivních filtrů s moderními funkčními bloky 

  Melša, Vojtěch
  Tato práce je zaměřena na možnosti zapojení elektronických filtrů s moderními funkčními bloky. Následně jsou vybrány nejvhodnější zapojení a jejich vlastnosti jsou odsimulovány v programu Pspice. Ze vzájemného porovnání ...
 • On Canonical Structures of ARC Biquadratic Filters with Single Transconductor 

  Dostal, T. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006-06)
  The paper deals with simple canonical structures of the second order ARC filters employing only single transconductor (OTA) and passive components R and C. A systematic design procedure of this circuits based on the given ...
 • Vícefunkční přeladitelný aktivní filtr. 

  Šotner, Roman
  Diplomová práce se zabývá návrhem ARC multifunkčních filtrů používajících moderní funkční bloky. Tyto bloky jsou například rychlé napěťové operační zesilovače (OZ), transadmitanční zesilovače (OTA), proudové konvejory ...