Now showing items 1-4 of 4

 • Daňové aspekty převodních cen 

  Gottvaldová, Hana
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení převodní ceny u řízených transakcí mezi sdruženými osobami a její dopady na výši daňové povinnosti subjektu. Diplomová práce definuje základní teoretická východiska, právní úpravu ...
 • Komparace vybraných forem podnikání zahraniční osoby v ČR 

  Přechová, Renáta
  Diplomová práce se zaměřuje na vymezení rozdílů plynoucích z porovnání dvou zvolených forem podnikání zahraniční osoby na území ČR. Jsou v ní specifikovány rozdíly z pohledu obchodního práva, z pohledu povinností účetní ...
 • Stanovení transferové ceny licenčních poplatků 

  Saňák, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení transferové ceny licenčních poplatků. Práce je rozdělena do čtyř částí. Teoretická část obsahuje definice klíčových pojmů s využitím mezinárodního a tuzemského práva. Analytická ...
 • Stanovení transferových cen mezi spojenými osobami 

  Bobková, Michaela
  Diplomová práce se věnuje problematice stanovení transferové ceny řízené transakce mezi spojenými osobami. Součástí diplomové práce je definice základních teoretických pojmů spojených s problematikou transferových cen se ...