Now showing items 1-5 of 5

 • Degradace kapalných izolantů pro vysoké napětí 

  Komárek, Filip
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou kvapalinových izolantov. Predovšetkým sa zaoberá diagnostickými skúškami transformátorového oleja. Diagnostické skúšky sú nutné pre zistenie stavu oleja a pre určenie parametrov ...
 • Design and Realization of Measuring Coils for Diagnostics Quantity of Nanoparticles in Kerosene and Identifying of Type Natural Oil 

  Spohner, M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The first part describes the design of the coil to detect the concentration of iron oxide nanoparticles (0.0 % to 0.5 %) in the kerosene sample using the impedance spectroscopy method. Test coil was designed for detecting ...
 • Diagnostika perspektivních elektroizolačních kapalin 

  Spohner, Milan
  Předložená práce se zabývá klasifikací a diagnostikou elektroizolačních kapalin. Dále jsou v teorii popsány matematické a fyzikální principy těchto kapalin. Proběhla analýza současného stavu v oblasti výzkumu a trendů v ...
 • Dielektrické vlastnosti kapalných izolantů 

  Jahn, Michal
  Tato Diplomová práce se zabývá problematikou měření kapalných dielektrických materiálů (izolantů). Především se jedná o různé druhy čistých a pitných vod, ale také transformátorové oleje. V této práci byla zpracována ...
 • Využití Waldenova zákona v diagnostice elektroizolačních kapalin 

  Gőtz, Lukáš
  Práce pojednává o využití Waldenova zákona v diagnostice elektroizolačních kapalin. Především je zkoumána elektrická vodivost, dynamická viskozita, hustota a metody měření. Měření probíhá na vzorku minerálního transformátorového ...