Now showing items 1-3 of 3

 • Klasifikace vztahů mezi pojmenovanými entitami v textu 

  Ondřej, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá extrakcí vztahů mezi pojmenovanými entitami v textu. V teoretické části práce je rozebrána problematika reprezentace přirozeného jazyka pro strojové zpracování. Následně jsou definovány dvě ...
 • Komentovaný překlad odborného textu 

  Karzel, Vítězslav
  Cílem této bakalářské práce je přeložení odborného textu se zaměřením na transformátory a jeho následná analýza, jak stylistiky, tak jazykových prostředků, které byly v textu použity. Celková práce je rozdělena do dvou ...
 • Pracoviště pro výstupní testování elektronických přístrojových transformátorů proudů a napětí 

  Brýdl, Ondřej
  Tato práce pojednává o komplexním návrhu automatické testovací linky pro testování elektronických transformátorů. Je zde také popsán kompletní návrh univerzálního přípravku pro všechny typy transformátorů, které firma ABB ...