Now showing items 1-6 of 6

 • Didaktický program pro analýzu přechodných dějů 

  Kříž, Petr
  Cílem této práce je vytvořit didaktický program pro analýzu přechodných dějů v prostředí C++ Builderu. K dispozici máme předdefinovanou banku setrvačných obvodů, kterou lze libovolně měnit a rozšiřovat pomocí implementovaného ...
 • Finding The Fault Inception Time Using Wavelet Transform 

  Bukvisova, Zuzana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This paper deals with the transient detection method utilizing the wavelet transform, which proved to be more suitable for this purpose than the Fourier transform. The aim of this work is to analyze data, obtained from the ...
 • Metody numerické inverzní Laplaceovy transformace pro elektrotechniku a jejich použití 

  Al-Zubaidi R-Smith, Nawfal
  Numerické metody inverzní Laplaceovy transformace (NILT) se staly důležitou částí numerické sady nástrojů praktikujících a výzkumných pracovníků v mnoha vědeckých a inženýrských oborech, zejména v aplikované elektrotechnice. ...
 • Seismická analýza čerpadla 200-QHD 

  Čapičík, Martin
  Cieľom tejto práce je dynamická analýza hriadeľu podávacieho čerpadla QHD-200. V úvode práce uvádzame základné rovnice používané všeobecne v dynamike a možné metódy ich riešenia. Ďalej sa sústreďujeme na špecifiká dynamiky ...
 • Výpočetní analýza chování aktivní zóny tlakovodního jaderného reaktoru pomocí kódu PARCS 

  Novotný, Filip
  Diplomová práce provádí rešerši projektů pokročilých malých a středních lehkovodních reaktorů a předkládá různé možnosti získání licence k výrobě a provozu. Zpracovává základní teorii pro oblast neutronově-fyzikálních ...
 • Výpočtové modelování šíření slizniční vlny u lidských hlasivek 

  Vintr, Lukáš
  Cílem práce je na modelu hlasivky provést analýzu vlivu materiálových parametrů jednotlivých vrstev tkáně hlasivek na šíření slizniční vlny. Nejdříve je na základě literatury uveden stručný přehled současných přístupů při ...