Now showing items 1-1 of 1

  • Algoritmizace výpočtu odložené daně z příjmů 

    Staňková, Svatava
    Tato práce se zabývá algoritmizací výpočtu odložené daně z příjmů. Účetním jednotkám jsou doporučeny jednotlivé kroky výpočtu a následné zaúčtování odložené daně z příjmů.