Now showing items 1-7 of 7

 • Functional Blocks and Biquadratic ARC Filters using Transimpedance Amplifiers 

  Dostal, T.; Prokop, R.; Sarman, R. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1997-04)
  The aims of the article are design and analysis of modern circuits including high performance functional blocks and biquadratic filters using transimpedance amplifiers. Here are given various types of these circuits, that ...
 • Modul detektoru ionizujícího záření 

  Matějka, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem detektoru ionizujícího rentgenového záření s užitím běžně dostupných PIN fotodiod. Je popsána problematika použití PIN fotodiod pro detekci rentgenového a gamma záření. Je proveden návrh ...
 • Návrh a realizace modulu optického přijímače pro VLC aplikace 

  Grygar, Josef
  Práce se zabývá principy a popisem optické bezdrátové komunikace ve viditelné části elektromagnetického spektra. V teoretické části jsou popsány základní parametry standardu IEEE 802.15.7 a jeho výhody a nevýhody. Rovněž ...
 • Návrh optického převodníku pro EMC 

  Štěpánek, Adam
  Diplomová práce se zabývá návrhem optického převodníku sloužícího k přenosu signálu v rámci měření elektromagnetické kompatibility zarušeným prostředím. V úvodní části je rozebráno šíření rušivých signálů a jejich měření, ...
 • Optické příjimače s moderními obvody 

  Matyáš, Petr
  Cílem práce bylo vyhledat ve firemní literatuře vhodný obvod pro konstrukci optického přijímače, pro signál s analogovou modulací. Šířka přenášeného pásma měla dosáhnout 100 MHz. Po vyhledání vhodného obvodu se měl sestavit ...
 • Širokopásmový transimpedanční zesilovač pro fotodiodu 

  Šťastný, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem transimpedančního zesilovače s velkým zesílením. Jsou zde popsány různé principy polovodičových snímačů optického signálu. Dále se zde nachází porovnání různých způsobu převodu fotoproudu na ...
 • The Transimpedance Amplifier Noise Optimization for the Atmospheric Optical Link Receiver 

  Prokes, A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1996-12)
  This paper deals with design of wideband low-noise preamplifier of atmospheric optical link receiver. Sources of noise and the noise models for the PIN photodiode coupled to a transimpedance amplifier are described here. ...