Now showing items 1-2 of 2

  • Laboratorní soustrojí s asynchronním a stejnosměrným motorem 

    Hudák, Ondřej
    Práce řeší návrh a realizaci univerzálního laboratorního pracoviště určeného pro výuku v kurzech týkajících se elektrických pohonů. Pracoviště bude tvořeno soustrojím skládající se ze stejnosměrného motoru s permanentními ...
  • Regulační obvody vířivé brzdy 

    Hofmann, Oldřich
    Obsahem bakalářské práce je návrh regulačních obvodů vířivé brzdy, která bude součástí dynamometru a bude sloužit k měření spalovacích motorů pro veterány v motorové zkušebně společnosti Samohýl Motor Holding a.s. Práce ...