Now showing items 1-2 of 2

  • Evoluční návrh obvodů na úrovni tranzistorů 

    Žaloudek, Luděk
    Tato práce se zabývá evolučním návrhem elektronických obvodů na úrovni tranzistorů se zaměřením na číslicové obvody. Popisuje teoretické základy pro evoluční návrh obvodů na výpočetních systémech včetně vysvětlení evolučních ...
  • Použití metafor v různých žánrech diskurzu o elektrotechnice 

    Svobodová, Pavla
    Tato bakalářská práce se zabývá metaforou jako lingvistickým jevem a jejím používáním v různých druzích textů týkajících se transistorů (populárně vědecké zprávy, online tutoriály, učebnice a odborné články). Cílem práce ...