Now showing items 1-3 of 3

 • Technické odbavení letadel na letišti Brno – Tuřany 

  Šumpela, David
  Bakalářská práce “Technické odbavení letadel na letišti Brno-Tuřany“ pojednává o procesech odbavování letadel na brněnském letišti, se zaměřením na zajištění bezproblémového a včasného odbavení zavazadel a zboží v zázemí ...
 • Využití ultrazvukové odrazové metody pro diagnostiku konstrukcí 

  Juráň, David
  Bakalářská práce se zabývá popisem nedestruktivních diagnostických metod, které jsou v praxi běžně používány. Důraz je kladen na ultrazvukovou odrazovou metodu, její princip a možné uplatnění při diagnostice železobetonových ...
 • Využití ultrazvuku pro zkoušení betonu v mostních konstrukcích 

  Hüblová, Sabina
  V rámci bakalářské práce jsou rozebrány druhy diagnostických metod, podrobněji metoda ultrazvuková – její principy a možnosti využití na stávajících betonových konstrukcích. Dále jsou zpracovány výsledky měření na zkušebních ...