Now showing items 1-11 of 11

 • Control of domain structure and magnetization reversal in thick Co/Pt multilayers 

  Fallarino, Lorenzo; Oelschlägel, Antje; Arregi Uribeetxebarria, Jon Ander; Bashkatov, Aleksander; Samad, Fabian; Böhm, B.; Chesnel, Karine; Hellwig, Olav (American Physical Society, 2019-01-25)
  We present a study of the magnetic properties of [Co(3.0 nm)/Pt(0.6nm)]N multilayers as a function of Co/Pt bilayer repetitions N. Magnetometry investigation reveals that samples with N 15 exhibit two characteristic magnetization ...
 • The effect of metallic substrates on the optical properties of monolayer MoSe2 

  Grzeszczyk, Magdalena; Bartoš, Miroslav; Molas, Maciej; Nogajewski, Karol; Bogucki, Aleksander; Faugeras, Clément; Kossacki, Piotr; Babinski, Adam; Potemski, Marek (Springer Nature, 2020-03-18)
  Atomically thin materials, like semiconducting transition metal dichalcogenides (S-TMDs), are highly sensitive to the environment. This opens up an opportunity to externally control their properties by changing their ...
 • Insolvency Forecasting through Trend Analysis with Full Ignorance of Probabilities 

  Poláček, Tomáš; Kruntorádová, Markéta (University of Economics, Prague, 2020-05-31)
  The complex views of insolvency proceedings are unique, poorly known, interdisciplinary and multidimensional, even though there is a broad spectrum of different BM (Bankruptcy Models). Therefore, it is often prohibitively ...
 • Laminar-turbulent transition in a constricted tube: Comparison of Reynolds-averaged Navier–Stokes turbulence models and large eddy simulation with experiments 

  Elcner, Jakub; Lízal, František; Jedelský, Jan; Tuhovčák, Ján; Jícha, Miroslav (SAGE Journals, 2019-05-27)
  Constricted tubes appear in many engineering as well as biological systems such as blood vessels or pulmonary airways. The aim of this article is to test the ability of different turbulence models to predict the flow field ...
 • Modelování mikrovlnných struktur na bázi SIIG 

  Teplý, Tomáš
  Dobře známý dielektrický vlnovod se zemní deskou dosahuje v oblasti milimetrových vln zajímavých výsledků. Oproti běžným typům vedení a vlnovodů se vyznačuje především svým nízkým průchozím útlumem pro kmitočty blížící se ...
 • A New Version of the Microstrip to Waveguide Transition 

  Machac, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1992-10)
  A new version of the microstrip-to-waveguide transition is described and analyzed. It is the E-plane transition, where the stripe probe is substituted by a rectangular patch. The structure is very simple, easily adjustable, ...
 • Přechody vlnovod-SIW 

  Bednarský, Vojtěch
  Tato práce se zabývá návrhem přechodů vlnovodů. V práci popisuji dva typy rozšířených vlnovodů a to klasický obdélníkový vlnovod s normalizovaným označením WR-10, který je navržený pro pracovní frekvenci 94GHz. Druhým typem ...
 • Rozšíření analyzátoru stylových předpisů CSS3 

  Mikulík, Petr
  Práce rozšiřuje již existující open source projekt CSSBox přidáním podpory parseru jStyleParser o nové CSS3 vlastnosti. Konkrétně byla přidána podpora pro efekt stínu elementu, dále mřížkové rozložení a nakonec CSS animace ...
 • A Self-Complementary 1.2 to 40 GHz Spiral Antenna with Impedance Matching 

  Piksa, P.; Mazanek, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006-09)
  This paper describes a design of the Self- Complementary Spiral Antenna (SCSA) which consists of a spiral antenna and a wideband impedance transformer. The spiral antenna and the transformer are designed separately due to ...
 • The Timing of Initial Public Offerings - Non-Numerical Model Based on Qualitative Trends 

  Meluzín, Tomáš; Zinecker, Marek; Balcerzak, Adam Przemyslaw; Pietrzak, Michał Bernard; Doubravský, Karel; Dohnal, Mirko (Vilnius Gediminas Technical University, 2018-04-30)
  The objective of this study is to develop a qualitative model supporting chief financial officers (CFOs) while considering the timing of initial public offerings (IPOs) under conditions of underdeveloped capital markets, ...
 • Trend Analysis as a Useful Tool for Monetary Policy in the Real Estate Market 

  Gryč, Matěj; Poláček, Tomáš; Dohnal, Mirko; Oulehla, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2019-12)
  Purpose of article: The primary purpose of this study consists in the research that focuses on developing various scenarios for central bank interest rate regulation and its impact on property prices. Partial areas include ...