Now showing items 1-1 of 1

  • Algoritmy pro vyhledávání transkripčních motivů 

    Peřinová, Barbora
    Tato bakalářská práce se zabývá vyhledáváním transkripčních motivů v sekvencích DNA. V první části je popsán proces transkripce DNA, význam transkripčních motivů a je uveden přehled databází transkripčních motivů. Druhá ...