Now showing items 1-1 of 1

  • Měření vlivu bezdrátových technologií na TEM 

    Prokop, Martin
    Úkolem diplomové práce je prozkoumat dostupné bezdrátové technologie (pro přenos dat) porovnat jejich parametry (nosná frekvence, typ modulace a kódování, rychlost přenosu, spotřeba/výkon, …), popsat teorii transmisních ...