Now showing items 1-8 of 8

 • Analysis of Speech Signals in VoIP Transferred Over a Network Channel 

  Báňa, Josef (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The article examines the impact of VoIP transmission channel characteristics on speech parameters. It seeks ways of emulating properties of a selected VoIP transmission channel and creating a network emulation environment. ...
 • Analýza přenosu mobilního digitálního rozhlasového vysílání 

  Kresta, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem digitálního rozhlasového vysílání DAB a vytvořením jeho matematického modelu v programu MATLAB. V první části jsou rozebrány základní bloky vysílače a přijímače a jejich principy. ...
 • Charakteristiky komunikačních systémů založených na 2D rozprostírání 

  Blumenstein, Jiří
  Semestrální projekt pojednává o vlastnostech a teoretických základech systéme CDMA, OFDM a VSF-OFCDM, srovnává je a vyhodnocuje pomocí programu Matlab a simulace penosového kanálu.
 • Computer Simulation of the Transmission Channel Influence in the Video Signal 

  Pistek, M.; Ricny, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999-04)
  This article contains the time-spatial and spectral description of video signals. There are described methods for computer simulations of real transmission channels and for determination of their influence upon the video ...
 • DWDM v přístupových sítích 

  Šifta, Radim
  Cílem této diplomové práce je vysvětlení problematiky optických přístupových sítí s vlnovým multiplexem, hlavním záměrem je demonstrace rozdílu mezi simulací a reálným měřením. Práce je rozdělena do několika základních ...
 • Ekvalizace přenosového kanálu 

  Žlebek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem simulace přenosu digitální informace skrz přenosový systém a ekvalizací přenosové funkce celé trasy. Následně je rozebrán návrh a konstrukce přenosového kanálu s vícecestným šířením. ...
 • Klasifikace přenosových kanálů na základě analýzy řečového signálu 

  Báňa, Josef
  Práce zkoumá vliv charakteristických vlastností přenosového kanálu VoIP na řečové parametry. V práci je hledán způsob emulace vlastností vybraného přenosového kanálu VoIP a vytvořeno emulační síťové prostředí. Ve vývojovém ...
 • Širokopásmové metody přenosu dat po energetických sítích 

  Svoboda, Pavel
  Cílem této práce bylo prostudovat a popsat technologie určenou pro vysokorychlostní datovou komunikaci po energetické síti. V práci byly zkoumány především širokopásmové systémy komunikující po rozvodech nízkého napětí. ...