Now showing items 1-6 of 6

 • Elektromechanické pohonové soustavy obráběcích strojů 

  Knobloch, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem komponentů elektromechanických pohonových soustav. V úvodu je vymezen pojem elektromechanická soustava a dále jsou již jednotlivě popsány používané typy motorů, převodů, hřídelových ...
 • Moderní traktorové převodovky 

  Bartošová, Daniela
  Bakalářská práce se zabývá přehledem moderních trendů v oblasti traktorových převodovek. Zdůvodňuje, proč nejpoužívanějším druhem převodovek jsou právě převodovky řazené pod zatížením a hydrostatické převodovky. Dále je ...
 • Program pro optimalizaci převodových stupňů 

  Pokorný, Pavel
  Při jízdě autem působí na vozidlo kromě člověka, který je řídí, i několik dalších vlivů fyzikální podstaty. Tyto faktory výrazně ovlivňují celkové chování vozidla, jeho výkonnost, spotřebu atd. Je tedy účelné zabývat se ...
 • Tiskový USB přepínač 

  Mrník, Martin
  Práca sa zaoberá špecifikáciou USB zbernice, jej výhodami, nevýhodami a rôznymi možnosťami použitia. Čitateľovi ponúka bližší pohľad na procesy neviditeľné bežnému užívateľovi v priebehu inicializácie, prevádzky a správy ...
 • Vliv zatížení spalovacího motoru na výstupní parametry traktorových souprav 

  Paulmichl, Roman
  Diplomová práce se zabývá současným stavem v konstrukci traktorů, zejména motorů a jejich příslušenstvím. Práce obsahuje metodiku měření traktorové soupravy v dopravě a metodiku měření orební soupravy. Naměřené hodnoty ...
 • Změna trvanlivosti betonu z recyklovaného betonu variantní adicí silikátových příměsí 

  Stavař, Tomáš
  Práce se zabývá problematikou trvanlivosti betonu z recyklovaného betonu variantní adicí silikátových příměsí. O odolnosti betonové konstrukce rozhoduje povrchová vrstva betonu, přes kterou pronikají agresivní plynné a ...