Now showing items 1-2 of 2

  • Bolt Tower Dolní Vítkovice - stavebně technologický projekt 

    Bittnerová, Lucie
    Předmětem mé diplomové práce jsou vybrané části stavebně technologického projektu nástavby Vysoké pece č. 1 v Ostravě – Vítkovicích. Obsahem práce je především podrobně zpracovaný technologický předpis pro montáž ocelové ...
  • Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě 

    Čermáková, Veronika
    Diplomová práce analyzuje logistickou koncepci ve společnosti Autoexpres CZ, s. r. o. Skládá se z teoretického východiska práce a analýzy současné situace firmy. V teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé pojmy logistiky. ...