Now showing items 1-4 of 4

 • Knihovna algoritmů pro šifrování textu 

  Vozák, Petr
  p, li { white-space: pre-wrap; } Tato diplomová práce pojednává o šifrování textu. Předložený text nejdříve seznamuje s~některými základními pojmy kryptologie a základni rozděleni šifrovacích algoritmů. Poté popisuje ...
 • Paralelizace ultrazvukových simulací pomocí 2D dekompozice 

  Nikl, Vojtěch
  Tato práce je součástí projektu k-Wave, což je simulační nástroj akustické tomografie sloužící k simulaci a rekonstrukci akustických vlnových polí a jeho hlavním přínosem je plánování ultrazvukových operací lidské tkáně, ...
 • Srovnání genomů analýzou pozice genů 

  Pavel, Tomáš
  Teoretická část této bakalářské práce se zabývá základy genetiky. Nejprve jsou popsány pojmy gen a mutace. Jsou popsány mutace genové a chromozomové. Následující část je věnována komparativní genomice a především synteny. ...
 • Šachový program s různými variantami šachů s rozdílným počátečním rozestavěním figur 

  Dvořák, Pavel
  Tato práce se zabývá rozborem všech komponent potřebných pro implementaci moderního šachového programu. Cílem je implementace několika šachových variant za použití struktur a algoritmů používaných v profesionálních šachových ...