Now showing items 1-5 of 5

 • Aktivní protéza dolní končetiny 

  Bulva, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá studiem aktuálního stavu vývoje aktivních protéz dolní končetiny a věnuje se zejména vlastnímu návrhu aktivní protézy. Úvod práce se věnuje anatomii dolní končetiny a stručně popisuje cyklus ...
 • Deformačně-napěťová analýza protézy dolní končetiny 

  Musilová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá protézou dolní končetiny. Cílem první části je deformačně-napěťová analýza transtibiální protézy, která je uvažována bez protetického lůžka a bez protetického pěnového chodidla. Analýza je ...
 • Kinematická analýza pohybu cyklisty s transtibiální protézou. 

  Stoklásek, Pavel
  Práce je zaměřena do oblasti biomechaniky a zabývá se experimentálním zjištěním vhodných kinematických poměrů klikového mechanismu závodního kola a transtibiální protézy dolní končetiny závodního cyklisty s posouzením ...
 • Návrh konstrukce robotické protézy dolní končetiny 

  Remiš, Matúš
  Cieľom bakalárskej práce je návrh konštrukcie robotickej protézy dolnej končatiny. Teoretická časť sa zaoberá rozborom mechanizmu chôdze, rešeršou v oblasti protetiky a prehľadom komerčne dostupných protéz. V praktickej ...
 • Návrh protetického chodidla s využitím aditivních výrobních technologií 

  Lasota, Marek
  Předmětem této diplomové práce je návrh protetického chodidla pro výrobu aditivními technologiemi. Jedná se o plastové chodidlo dynamického typu, navržené pro 80 kg pacienta druhého stupně pohybové aktivity. Z několika ...