Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti revitalizace příčných překážek v toku 

    Plhák, Jiří
    Tato bakalářská práce seznamuje čtenáře s problematikou odstranění příčných překážek v toku. Obsahuje dvě části, rešerši a ideový návrh. Nejprve je vysvětlena problematika revitalizace vodních toků v České republice. Při ...
  • Revitalizace toků pro ryby 

    Szarowski, Marcin
    Tato bakalářská práce nahlíží do problematiky revitalizací toků pro ryby. První polovina zahrnuje rešerši a druhá polovina ideový návrh. Podstatou revitalizace je uvedení fauny a flory toků do podoby přirozenější té přírodní. ...