Now showing items 1-20 of 20

 • Administrativní budova 

  Frieda, Jan
  Cílem této práce je navrhnout nosnou ocelobetonovou konstrukci pětipodlažní administrativní budovy s půdorysnými rozměry 35 x 50 m. Navržená budova má půdorysný tvar písmene L, plochou střechu a atiku po celém obvodu. ...
 • Administrativní budova 

  Poláček, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce administrativní budovy. Budova je navržena pro oblast Svitavy. Půdorysné rozměry objektu jsou 54,0 x 54,0 m. Budova má 10 podlaží. Nosná konstrukce je navržena ve dvou ...
 • Administrativní budova Brno Hlinky, řešení technologické etapy opláštění a zastřešení 

  Dušková, Lucie
  Předmětem této bakalářské práce je řešení technologické etapy zastřešení a opláštění administrativní budovy v Brně na ulici Hlinky. Jedná se o dvou patrový objekt, částečně podsklepený, o celkových modulových rozměrech 9,4 ...
 • Bydlení s prvky romské kultury 

  Vyhlídalová, Lucie
  Projekt bydlení s prvky romské kultury se nachází v Brně, městské části Maloměřice. Jedná se o nízkopodlažní řadovou zástavbu, která je řešena jako sociální bydlení. Návrh vychází z mentality romského etnika a jejich ...
 • Informační centrum 

  Kovář, Jindřich
  Předmětem bakalářské práce je statický návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce informačního centra. Jedná se o dvoupodlažní budovu s půdorysnými rozměry 24 x 24m. Návrh je řešen ve dvou variantách. V obou z nich se jedná ...
 • Jízdárna 

  Poláček, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce jízdárny. Jízdní plocha má rozměry 25 x 60 m. Rozpětí příčné vazby je 36 m. Příčné vazby jsou od sebe vzdáleny 9 m. Hala je vysoká 10,5 m. Konstrukce je navržena ...
 • Lávka pro pěší 

  Blaška, Jan
  Předmětem diplomové práce je dřevěná lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Desnou v obci Loučná nad Desnou. Délka lávky je 30 m, šířka 3 m a výška je proměnná od 4 do 5 m. Lávka je zastřešená se sklonem střechy 20° v příčném ...
 • Nosná ocelová konstrukce muzea 

  Guziur, Martin
  Nosná ocelová konstrukce muzea bude sloužit k vystavování muzejních exponátů a pořádání výstav pro veřejnost. Konstrukce je elipsovitého tvaru o délce 30 m ve směru hlavní osy a 22 m ve směru vedlejší osy. Výška konstrukce ...
 • Obchodní galerie 

  Lorenc, Jakub
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení hlavních nosných prvků ocelové konstrukce obchodní galerie v Hodoníně. Část půdorysu je obdélníková, část půlkruhová. Objekt má obrysové rozměry 70 m x 147,75 m (a přesahy ...
 • Ocelová konstrukce kulturní haly 

  Břečka, Jan
  Cílem bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce kulturní haly situované v Moravských Budějovicích. Půdorysné rozměry jsou 32,6 x 62,0 m a výška 13,5 m. Hlavní konstrukční materiál je ocel S 355. Nosná konstrukce je ...
 • Ocelová konstrukce vícepodlažní budovy 

  Hasil, Tadeáš
  Predmetom bakalárskej práce je návrh nosnej oceľovej konštrukcie viacposchodovej budovy obchodného domu.Konštrukcia je navrhnutá pre oblasť Brno.Statický výpočet je riešený kombináciou ručného a programového riešenia v ...
 • Přístavba skladů a šaten ve Frýdku - Místku, hrubá vrchní stavba 

  Hlinšťák, Filip
  Tato bakalářská práce řeší technologickou etapu provádění vrchní hrubé stavby přístavby skladů a šaten. Hlavním nosným prvkem je montovaný železobetonový skelet. Nosná střešní konstrukce je z trapézových plechů a předpjatých ...
 • Přístavek sportovní haly 

  Matějková, Pavla
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce přístavku sportovní haly v Lanškrouně. Půdorysné rozměry budovy jsou 36,0×20,0 m, výška budovy ve hřebeni je 10,0 m, střecha je oblouková. V konstrukci ...
 • Stavebně technologická etapa skladové haly v Jiříkovicích 

  Čačaný, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování technologické etapy hrubé vrchní stavby skladně-administrativního areálu. V práci řešíme technickou správu, situaci stavby, zařízení staveniště, položkový rozpočet, časový plán, ...
 • Technologická etapa zastřešení haly ve Všeradově 

  Pilařová, Jana
  Tématem mé bakalářské práce je ,, Technologická etapa zastřešení haly ve Všeradově“. Hlavním úkolem této práce je navrhnout dvě varianty zastřešení haly včetně různých zvedacích mechanismů a poté posoudit po stránce finanční, ...
 • Vícepodlažní administrativní budova ve Zlíně 

  Bílek, Tomáš
  Návrh nové ocelové nosné konstrukce administrativní budovy ve Zlíně. Budova se skládá ze tří částí. Konstrukce části A je tvořena třemi poli v příčném směru a pěti poli v podélném směru, o dvou nadzemních podlažích. ...
 • Vícepodlažní budova 

  Cmajdálková, Alžběta
  Předmětem této diplomové práce je statický návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce vícepodlažní budovy. Konstrukce je navržená pro oblast Brno. Přesněji se jedná o osmipodlažní budovu s půdorysnými rozměry 54 x 15 m a ...
 • Vícepodlažní budova 

  Jetonický, Pavel
  Předmětem diplomové práce je statický návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce administrativní budovy. Jedná se o osmipodlažní budovu s půdorysnými rozměry 54x15m. Návrh je řešen ve třech variantách. V jedné z nich se ...
 • Výrobní hala s administrativní budovou 

  Dolníčková, Andrea
  Předmětem diplomové práce byl návrh a posouzení dvou ocelových konstrukcí. Výrobní haly o půdorysných rozměrech 24x50 m a administrativní budovy o půdorysných rozměrech 54x30 m. Obě budovy jsou situovány v Prostějově. ...
 • Zázemí rallyového týmu 

  Mikeš, Daniel
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce pro vytvoření zázemí rallyového týmu v Napajedlích, které bude obsahovat prostory pro umístění administrativy a prostory pro umístění servisní dílny. Celkové ...