Now showing items 1-13 of 13

 • Administrativní budova 

  Frieda, Jan
  Cílem této práce je navrhnout nosnou ocelobetonovou konstrukci pětipodlažní administrativní budovy s půdorysnými rozměry 35 x 50 m. Navržená budova má půdorysný tvar písmene L, plochou střechu a atiku po celém obvodu. ...
 • Administrativní budova 

  Poláček, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce administrativní budovy. Budova je navržena pro oblast Svitavy. Půdorysné rozměry objektu jsou 54,0 x 54,0 m. Budova má 10 podlaží. Nosná konstrukce je navržena ve dvou ...
 • Administrativní budova Brno Hlinky, řešení technologické etapy opláštění a zastřešení 

  Dušková, Lucie
  Předmětem této bakalářské práce je řešení technologické etapy zastřešení a opláštění administrativní budovy v Brně na ulici Hlinky. Jedná se o dvou patrový objekt, částečně podsklepený, o celkových modulových rozměrech 9,4 ...
 • Jízdárna 

  Poláček, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce jízdárny. Jízdní plocha má rozměry 25 x 60 m. Rozpětí příčné vazby je 36 m. Příčné vazby jsou od sebe vzdáleny 9 m. Hala je vysoká 10,5 m. Konstrukce je navržena ...
 • Mechanicky kotvené povlakové hydroizolace 

  Stodůlka, Jindřich
  Diplomová práce pojednává o technologií mechanicky kotvených povlakových hydroizolací střech. Mechanické kotvení patří v současnosti mezi nejrozšířenější způsob, jak stabilizovat souvrství střešního pláště proti účinkům ...
 • Nosná ocelová konstrukce muzea 

  Guziur, Martin
  Nosná ocelová konstrukce muzea bude sloužit k vystavování muzejních exponátů a pořádání výstav pro veřejnost. Konstrukce je elipsovitého tvaru o délce 30 m ve směru hlavní osy a 22 m ve směru vedlejší osy. Výška konstrukce ...
 • Obchodní galerie 

  Lorenc, Jakub
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení hlavních nosných prvků ocelové konstrukce obchodní galerie v Hodoníně. Část půdorysu je obdélníková, část půlkruhová. Objekt má obrysové rozměry 70 m x 147,75 m (a přesahy ...
 • Ocelová konstrukce kulturní haly 

  Břečka, Jan
  Cílem bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce kulturní haly situované v Moravských Budějovicích. Půdorysné rozměry jsou 32,6 x 62,0 m a výška 13,5 m. Hlavní konstrukční materiál je ocel S 355. Nosná konstrukce je ...
 • Ocelová konstrukce vícepodlažní budovy 

  Hasil, Tadeáš
  Predmetom bakalárskej práce je návrh nosnej oceľovej konštrukcie viacposchodovej budovy obchodného domu.Konštrukcia je navrhnutá pre oblasť Brno.Statický výpočet je riešený kombináciou ručného a programového riešenia v ...
 • Přístavek sportovní haly 

  Matějková, Pavla
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce přístavku sportovní haly v Lanškrouně. Půdorysné rozměry budovy jsou 36,0×20,0 m, výška budovy ve hřebeni je 10,0 m, střecha je oblouková. V konstrukci ...
 • Stavebně technologický projekt výstavby tenisové haly v Uherském Brodě 

  Něnička, Roman
  Diplomová práce je zaměřena na stavebně technologický projekt tenisové haly v Uherském Brodě. Komplexně řeší výstavbu tenisové haly v rozsahu hrubé stavby se zastřešením. Obsahuje technickou zprávu, která stavbu popisuje ...
 • Výrobní hala s administrativní budovou 

  Dolníčková, Andrea
  Předmětem diplomové práce byl návrh a posouzení dvou ocelových konstrukcí. Výrobní haly o půdorysných rozměrech 24x50 m a administrativní budovy o půdorysných rozměrech 54x30 m. Obě budovy jsou situovány v Prostějově. ...
 • Zázemí rallyového týmu 

  Mikeš, Daniel
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce pro vytvoření zázemí rallyového týmu v Napajedlích, které bude obsahovat prostory pro umístění administrativy a prostory pro umístění servisní dílny. Celkové ...