Now showing items 1-4 of 4

 • Deskový most přes místní potok 

  Štíchová, Kateřina
  Předmětem této bakalářské práce je návrh mostní konstrukce v obci Velké Karlovice, která převádí pozemní komunikaci II/481 přes vodní tok. Jsou navrženy tři varianty řešení, přičemž pro podrobné řešení je zvolena varianta ...
 • Předpjatý silniční most v obci Staré Město 

  Krč, Rostislav
  Práce se zabývá návrhem hlavní nosné konstrukce betonového mostu převádějícího pozemní komunikaci přes řeku Krupou ve Starém Městě. Jedná se o konstrukci o jednom poli a rozpětí 19 metrů. Pro další výpočet byla vybrána ...
 • Předpjatý silniční most v obci Staré Město 

  Juříček, Lukáš
  Práce se zabývá návrhem hlavní nosné konstrukce betonového mostu převádějící pozemní komunikaci přes řeku Krupou ve Starém Městě.Jedná se o most o jednom poli a rozpětí 14,995 metrů.Pro další výpočet byla vybrána dodatečně ...
 • Železobetonová mostní deska 

  Liška, Jaroslav
  Předmětem této bakalářské práce je návrh nového železobetonového mostu o jednom poli přes vodoteč. Most slouží k převedení silnice II. tř., kategorie S 7,5/50 a stezky pro chodce. Cílem práce je návrh tří variant přemostění, ...