Now showing items 1-14 of 14

 • II/494 Vrbětice-Slavičín 

  Kuric, Filip
  Bakalářská práce se ve formě technické studie zabývá úpravou silnice II/494 mezi obcemi Vrbětice a Slavičín. Práce řeší úpravu silnice ve dvou navržených variantách. Varianta A je zpracována jako rekonstrukce silnice ve ...
 • Komunikace pro cyklisty ve Vnorovech 

  Komoň, Richard
  Cílem bakalářské práce je navrhnout řešení cyklistické dopravy v obci Vnorovy a její napojení na stávající cyklotrasu. Jedná se o společnou komunikaci pro cyklisty, chodce a hospodářské stroje. Komunikace je vedena převážně ...
 • Napojení JV obchvatu města Jihlavy-křižovatka silnic I/38 a II/523 

  Kozák, Petr
  Předmětem diplomové práce je vyhledávací studie uzlu silnic I/38 a II/523 a dále napojení výhledových tras Velkého městského okruhu (VMO) a Jihovýchodního obchvatu (JVO) města Jihlavy v okrese Jihlava, kraj Vysočina. ...
 • Návrh napojení VRT do Pardubic 

  Kuchár, Martin
  Cílem práce bylo navrhnout napojení města Pardubice na síť VRT Praha – Hradec Králové – Wroclaw. Začátek napojení se nachází u obce Olešnice. Konec napojení se nachází u obce Opočínek na konvenční trať před žel. zastávkou ...
 • Návrh počítačové sítě a plán její implementace 

  Dobeš, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem počítačové sítě společnosti a plánem její implementace. Vychází z analýzy nové budovy společnosti, ve které má být tato síť realizována. Následně specifikuje konkrétní postupy a prvky, ...
 • Návrh počítačové sítě na pobočce celní správy v Martině 

  Mihálik, Andrej
  Cieľom mojej bakalárskej práce je návrh sieťovej infraštruktúry pre pobočku colnej správy v Martine. Vychádzam zo stavebného plánu, aktuálneho stavu, požiadaviek užívateľov a taktiež zohľadňujem aj finančné možnosti ...
 • Návrh stezky pro cyklisty, bruslaře a pěší kolem řeky Svratky v Bystrci 

  Fischer, Michal
  Bakalářská práce se formou studie zabývá návrhem cyklostezky a stezky pro bruslaře a chodce podél toku řeky Svratky. V současnosti se v daném okolí nachází pouze komunikace pro pěší. V této práci je zpracováno nové řešení, ...
 • Osobní databáze GPS tras 

  Šrubařová, Daniela
  Cílem této práce je návrh a implementace aplikace sloužící jako databáze záznamů tras získaných z GPS zařízení, které jsou obvykle pořizovány pro osobní využití v rámci sportovních aktivit jako je cyklistika nebo běh. V ...
 • Principy tvorby a sada demonstračních aplikací běžících nad AndroidOS 

  Sztefek, Lukáš
  Cílem práce je popsat základní principy tvorby aplikací pro operační systém Android. Čtenář se postupně seznamuje se základními stavebními prvky aplikací, včetně vytváření grafického uživatelského rozhraní. Velký důraz je ...
 • Studie křižovatky v obci Javornice 

  Gregor, Jan
  Bakalářská práce řeší úpravu křižovatky v intravilánu obce Javornice, nacházející se v okresu Rychnov nad Kněžnou. Celkově jsou navrženy tři varianty úpravy ve stejné úrovni zpracování. Důvodem nového návrhu je současná ...
 • Studie přeložky silnice II/374 - Maloměřice a Obřany 

  Sobková, Jolana
  Bakalářská práce se ve formě studie zabývá přeložkou silnice II/374 Maloměřice Obřany. Práce řeší úpravu silnice ve třech navržených variantách v návrhové kategorii S9,5. Pro návrh variant byla využita nová norma ČSN 73 ...
 • Tudy a tam 

  Hašková, Tereza
  Tématem bakalářské práce je krajina v místě bydliště studentky. Konceptem bakalářské práce je především vnímání kulturní krajiny. Akcent je kladen na aktualizace prožitků za pomocí výtvarných intervencí se socializačním ...
 • Vizualizace výškového profilu a informací o projeté trase 

  Kolčárek, Michal
  Cílem této práce bylo vytvořit komplexní program pro správu geografických dat získaných pomocí GPS přijímače s grafickým uživatelským rozhraním. Výsledná aplikace umožňuje zobrazení údajů o trasách, jejich zobrazení v mapě ...
 • Vyhledávání cesty ve vektorových datech projektu OpenStreetMap 

  Adamček, Adam
  Vyhledávače cest patří mezi služby, které v dnešní době lidé často využívají při plánování přejezdu neznámým územím. Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která bude schopna ve volně dostupných mapových ...