Now showing items 1-20 of 42

 • Analýza zdanění subjektů cestovního ruchu 

  Tláskalová, Alžběta
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku daně z přidané hodnoty v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na cestovní kancelář. Práce seznamuje se zvláštním režimem DPH pro cestovní službu a porovnává jej s režimem běžným.
 • Centrála cestovní kanceláře 

  Jará, Andrea
  Diplomová práce se zabývá návrhem budovy centrály cestovní kanceláře. Jedná se o nepodsklepenou čtyřpodlažní budovu vytvořenou z podélného skeletového systému. Budova je zastřešena plochou nepochozí střechou a dvěma terasami. ...
 • Development of Competitiveness of Company 

  Číhalová, Kateřina
  The main aim of thesis is to design a viable branding strategy for a company. The theoretical part consists of interpretation of branding and strategic brand management. The analytical part examines brand building strategy ...
 • Elektronický obchod 

  Čepara, Jan
  Diplomová práce navrhuje vhodnou variantu elektronického obchodu pro firmu zabývající se zájezdy. Tento e-shop by měl splňovat požadavky firmy a zároveň pomocí navrhnuté propagace přinášet zisk
 • Hodnocení výkonnosti cestovní kanceláře 

  Juráčková, Gabriela
  Předmětem diplomové práce „Hodnocení výkonnosti cestovní kanceláře“ je rozbor výkonnosti společnosti poskytující služby cestovního ruchu. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a východiska pro činnost cestovní ...
 • Komunikační mix cestovní agentury 

  Zlámal, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu komunikačního mixu cestovní agentury, kde na základě zjištěných výsledků této analýzy a za pomoci provedeného marketingového výzkumu, který je proveden na základě ...
 • Komunikační mix cestovní agentury 

  Matyášová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovou problematikou v cestovním ruchu. Je zde zkoumán současný komunikační mix malé cestovní agentury a její služby. Po zjištění stávajícího stavu komunikačního mixu následuje návrh ...
 • Marketingový mix cestovní agentury 

  Poništová, Natália
  Bakalárka práca sa zameriava na analýzu súčasného marketingového mixu cestovnej agentúry Invia a na následné návrhy na jeho zlepšenie. Teoretická časť je zameraná na pojmy ako marketing, marketingový mix a cestovná agentúra, ...
 • Marketingový mix cestovní kanceláře GO Service 

  Pernica, Ivo
  Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu v cestovním ruchu. Je v ní řešen marketingový mix cestovní kanceláře a nabízené služby. Výsledkem práce je návrh na zlepšení marketingového mixu, který povede k získání ...
 • Marketingový plán cestovní kanceláře 

  Šotola, Filip
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh marketingového plánu pro cestovní kancelář AVANTI-TOUR. Diplomová práce je rozdělena na tři hlavní části. V první teoretické části jsou popsány základní pojmy z oblasti marketingu. ...
 • Marketingový výzkum pro společnost Invia.cz, a.s. 

  Růžičková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků cestovní agentury Invia.cz a také analýzou spotřebitelského chování při výběru dovolené. Teoretická část se vymezuje stěžejní pojmy, v analytické ...
 • Model elektronického obchodu cestovní kanceláře 

  Babáková, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá elektronickým obchodem firmy. Obsahem práce je analýza a návrh na zlepšení stávajícího elektronického obchodu. Nové možnosti efektivní podpory prodeje ve vztahu k zákazníkům prostřednictvím internetu.
 • Možnosti zlepšení služeb cestovní kanceláře 

  Nováková, Renáta
  Bakalářská práce se zabývá analýzou služeb malé cestovní kanceláře VENUS TRADE AND TOURS, která se specializuje na Řecko, řecké ostrovy a Kypr. Výsledkem této práce jsou možnosti na zlepšení stávajících či zavedení nových ...
 • Multiplatformní přístup k databázovým aplikacím 

  Hromádková, Pavla
  Tato diplomová práce řeší možnosti přístupu k databázovým systémům z různých typů zařízení. Obsahuje analýzu, návrh a popis následné implementace informačního systému s využitím návrhového vzoru Model-View-Controller. Návrh ...
 • Návrh a implementace mobilní aplikace pro cestovní kancelář 

  Pavlíček, Radek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením mobilní aplikace pro mobilní platformu Android. K realizaci je použit programovací jazyk Java a XML. Hlavním cílem je vytvoření návrhu aplikace pro cestovní kancelář Alkatravel.
 • Návrh a implementace online systému do cestovní agentury 

  Gongala, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu cestovního ruchu v České republice a také analýzou vývoje internetové reklamy. Na základě zjištěných skutečností přináší specifický návrh, jak efektivně prezentovat nabídku ...
 • Návrh komunikačního mixu cestovní kanceláře 

  Konečná, Eva
  Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu v cestovním ruchu. Je v ní řešen komunikační mix cestovní kanceláře a nabízené služby. Výsledkem práce je návrh na zlepšení komunikačního mixu, který povede k získání ...
 • Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku 

  Ocelková, Zuzana
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu komunikačního mixu produktu vybraného podniku a následný návrh na jeho zlepšení. Teoretická část obsahuje především základní principy, důležité pojmy a poznatky, které souvisí nejen ...
 • Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku 

  Turečková, Erika
  Diplomová práce se zabývá problematikou cestovní agentury, která působí jako prostředník při prodeji zájezdů cestovním kancelářím. Práce je strukturována do tří hlavních kapitol. První kapitola nese název Teoretická ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Konečný, Dalibor
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a vyhodnocením stávajícího komunikačního mixu společnosti, působící v odvětví cestovního ruchu a předkládá návrhy na jeho zlepšení. Práce se dělí do tří hlavních částí. V první teoretické ...