Now showing items 1-1 of 1

  • Pomocná jeřábová kočka 10000 kg 

    Milichovský, Karel
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem pomocné jeřábové kočky s nosností 10t. Jeřábová kočka se pohybuje po venkovní dráze šrotiště. Cílem této práce je výpočet a vlastní návrh zdvihového a pojezdového ústrojí, pevnostní ...