Now showing items 1-8 of 8

 • Aktivace příměsí do betonu 

  Eger, Lukáš
  Cílem této práce je shrnutí a pohled na příměsi do betonu. Jedná se o příměsi aktivní i inertní, které mají pozitivní vlastnosti na čerstvý i zatvrdlý beton. Především pak možné zvýšení jejich vazného potenciálu, pro co ...
 • Iontophoresis device 

  Vejnar, P. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The thesis deals with design of devices for treatment with iontophoresis. It could be applied to treatment some people who suffers excessive sweating. In the thesis is analysed reason and principe of this method, followed ...
 • Litina s vermikulárním grafitem 

  Švábenský, Petr
  Tato rešeršní práce má za cíl shrnout dosud známé vlastnosti a způsoby výroby litiny s vermikulárním grafitem. V první části je popsána struktura, chemické složení, vlastnosti, způsoby využití. Druhá část je zaměřena na ...
 • Mechanické aktivace příměsí do betonů a ověření dopadů na fyzikálně-mechanické vlastnosti čerstvých a zatvrdlých betonů 

  Prokopec, Zdeněk
  Tato práce se věnuje popisu možností mechanických aktivací příměsí používaných do betonů. Dále pak ověření možnosti domílání elektrárenských popílků, a to jak hnědo tak i černouhelných, z klasického i z fluidního spalování ...
 • Migrastatics-Anti-metastatic and Anti-invasion Drugs: Promises and Challenges 

  Gandalovičová, Aneta; Rösel, Daniel; Fernandes, Michael; Veselý, Pavel; Henenberg, Petr; Čermák, Vladimír; Petruželka, Luboš; Kumar, Sunil; Sanz-Moreno, Victoria; Brábek, Jan (Elsevier, 2017-06-01)
  In solid cancers, invasion and metastasis account for more than 90% of mortality. However, in the current armory of anticancer therapies, a specific category of anti-invasion and antimetastatic drugs is missing. Here, we ...
 • Povrchového ošetření cementových systémů vybranými roztoky křemičitanů 

  Iliushchenko, Valeriia
  Impregnace na bázi silikátů se široce používá k ochraně betonu před agresivním prostředím. Pochopení aspektů týkajících se tohoto typu impregnace však není zcela jasné. Tato práce představuje informaci o jednotlivých ...
 • Technologie znovuvyužití odpadních vod v místě potřeby 

  Podhrázský, Martin
  Diplomová práce se zabývá možnostmi využití potenciálu odpadních vod tekoucích v kanalizačních potrubích. Cílem je představit poznatky o technologiích a zkušenostech v oblasti dodávky recyklované užitkové vody a získávání ...
 • Využití šedých a dešťových vod v průmyslových areálech 

  Baroš, Petr
  Tato práce je souhrnem důvodů a možností, proč a jak nakládat s šedými a dešťovými vodami v průmyslových areálech. Zabývám se zde legislativou současnou i připravovanou. Očekávaným výsledkem je optimální návrh technologie ...