Now showing items 1-1 of 1

  • Kompostování čistírenských kalů malých producentů 

    Pumprlová Němcová, Miroslava
    Práce řeší problematiku kompostování směsi čistírenského kalu a biomasy mokřadních rostlin, které jsou jedním z produktů vznikajících na kořenových čistírnách odpadních vod. Úvodní část práce je rešerší odborných informací ...