Now showing items 1-20 of 73

 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

  Krušina, Michal
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace pomocí finanční analýzy a následnému využití statistických metod pro společnost CZECH HYDRO, s.r.o. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí – teoretickou ...
 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

  Dikhtyar, Andriy
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace podniku CHRIŠTOF, spol. s.r.o. Celková struktura bakalářské práce je rozdělená na tři části – teoretickou, praktickou a návrhovou část. Teoretická část ...
 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod pro firmu Bosch Diesel s.r.o 

  Chromý, Filip
  Bakalářská práce se zabývá analýzou účetních a finančních ukazatelů vybrané firmy a jejich prognózou. Práce kromě účetních výkazů vychází z charakteristik časových řad, které jsou nástrojem statistických metod. V práci se ...
 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod pro firmu NAVOS, a.s. 

  Netopilová, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomických ukazatelů s využitím statistických metod pro firmu NAVOS, a.s. Práce je rozdělena na tři části - teoretická východiska, praktická východiska a zhodnocení a návrhy řešení. ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů obchodní společnosti pomocí statistických metod 

  Chmelka, Tomáš
  Tato bakalářská práce hodnotí situaci ve vybrané obchodní společnosti pomocí ekonomických ukazatelů a statistických metod. Práce je rozdělena na tři hlavní části, teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část se ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Ševčík, Andrej
  Predmetom mojej bakalárskej práce je analýza ekonomických ukazovateľov pomocou štatistických metód vo vybranom podniku. Konkrétne bude obsahovať finančnú analýzu a štatistické metódy, ktoré sú dôležitými nástrojmi pre ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Marek, Jaroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na aplikaci vybraných statistických metod pro hodnocení finanční situace společnosti Gopas, a. s. Teoretická část práce je věnována vysvětlení problematiky časových řad, finanční analýzy ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Chocholáč, Adam
  Předmětem bakalářské práce je analýza jednotlivých ekonomických ukazatelů podniku. Obsahuje finanční analýzu podniku a aplikované statistické metody. Specifikuje vývoj hodnot do současnosti a předpovídá možný trend do ...
 • Analýza finanční situace podniku pomocí časových řad 

  Zeman, Jaroslav
  V bakalářské práci je analyzována finanční situace podniku pomocí statistických metod časových řad a regresní analýzy. První kapitola je zaměřena na objasnění elementární teorie z dané problematiky. Ve druhé kapitole jsou ...
 • Analýza finančních a výrobních ukazatelů firmy ČEZ, a.s. 

  Pokorný, Luděk
  Předmětem bakalářské práce je analýza vybraných ukazatelů společnosti ČEZ a.s. pomocí časových řad a regresní analýzy. V první části jsou zpracována teoretická východiska pro výpočet a aplikaci časových řad a regresní ...
 • Analýza některých ukazatelů podniku LERO plus s.r.o 

  Hlavinka, Roman
  Bakalářská práce se zabývá analýzou některých ukazatelů podniku LERO plus s.r.o. za určité časové období pomocí časových řad. Obsahuje teoretická východiska potřebná ke správné analýze a samotný rozbor výsledků analýzy s ...
 • Analýza penzijních fondů pomocí časových řad 

  Heikenwälder, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá analýzou zhodnocení penzijních fondů v České republice. Pojednává o teorii časových řad a regresní analýze. Analyzuje zhodnocení jednotlivých fondů a možnosti odhadů budoucího zhodnocení.
 • Analýza společnosti Ferplast Slovakia s.r.o. pomocí časových řad 

  Tomcsányi, Róbert
  Bakalárska práca je zameraná na finančnú analýzu ekonomických ukazateľov podniku pomocou štatistických metód. Práca je rozdelená na dve časti teoretickú a praktickú. Teoretická časť opisuje časové rady, regresnú analýzu a ...
 • Analýza společnosti Rastr elektro s.r.o. pomocí časových řad 

  Šebestová, Monika
  Bakalářská práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti Rastr elektro s.r.o. pomocí statistických metod. Teoretická část popisuje problematiku časových řad, regresní analýzy a finanční analýzy. V praktické části ...
 • Analýza stavební firmy pomocí statistických metod 

  Šiška, Matej
  Bakalárska práca sa zameriava na analýzu vybraných ekonomických ukazateľov stavebnej firmy za použitia metód časových radov a regresnej analýzy. Prvá časť práce sa zameriava na teoretické pozadie problematiky vysvetľujúce ...
 • Analýza ukazatelů firmy Peros, spol. s r. o. pomocí časových řad 

  Koláčková, Iveta
  Tato bakalářská práce se zabývá statistickou analýzou firmy Peros s.r.o. V první části práce ukáže teoretická východiska pro následnou analýzu. V závěru práce bude zhodnocena aktuální situace firmy a stanovena predikce ...
 • Analýza ukazatelů společnosti Bohemia asfalt s.r.o. pomocí časových řad 

  Fischerová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá analýzou firmy BOHEMIA ASFALT s.r.o. s využitím statistických metod. Popisuje teoretická východiska potřebná pro analýzu časových řad a zobrazuje zpracování vybraných ukazatelů pomocí časovývch ...
 • Analýza účetních výkazů firmy pomocí časových řad 

  Drašnar, Jakub
  Bakalářská práce analyzuje účetní výkazy podniku AMT výšivka spol. s r.o. za určitě časové období pomocí časových řad. Obsahuje teoretickou část o časových řadách potřebnou k úspěšné analýze a samotný rozbor výsledků ...
 • Analýza vybraných ekonomických ukazatelů firmy pomoci časových řad 

  Chroboczek, David
  Tato práce je zaměřena na využití nástrojů statistiky, časových řad a regresní analýzy, jejichž funkce a možnosti jsou použity na analýzu ukazatelů zvolené firmy. Cílem práce je zhodnocení ekonomické situace ve firmě podle ...
 • Analýza vybraných ukazatelů České pošty s.p. pomocí časových řad 

  Drága, Josef
  Tato bakalářská práce je zaměřena na statistickou analýzu vybraných ukazatelů společnosti Česká pošta, s. p. v časových řadách v letech 2002 – 2010. Práce má dvě části. Část teoretickou, ve které jsou vysvětleny důležité ...