Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza dat ze sociálních sítí 

  Skyva, Petr
  Cílem této práce je prostudovat rozhraní sociálních sítí a následně navrhnout a implementovat systém, který dokáže pravidelně získávat, indexovat a analyzovat stahovaná data. Vytvořený systém je demonstrován na příkladech ...
 • Finanční situace ve firmě IFE-CR, a.s. 

  Trhlíková, Jana
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti IFE-CR, a.s. v období let 2001 až 2005 za použití informací získaných z účetních výkazů společnosti – rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích. Ke ...
 • Hodnocení finanční situace podniku ATP Motor s.r.o. a návrhy na její zlepšení 

  Procházka, Lukáš
  Cílem mé bakalářské práce s názvem „Hodnocení finanční situace podniku ATP Motor s.r.o. a návrhy na její zlepšení“ je za pomocí analýzy současného finančního stavu firmy ATP Motor s.r.o. navrhnout řešení vedoucí ke zlepšení ...
 • Precipitation Trends over Slovakia in the Period 1981-2013 

  Zeleňáková, Martina; Vido, Jaroslav; Portela, Maria Manuela; Purcz, Pavol; Blištán, Peter; Hlavatá, Helena; Hluštík, Petr (MDPI AG, 2017-11-27)
  The objective of this paper was to analyze the temporal and spatial trends in annual and seasonal precipitation in Slovakia utilizing 487 gauging station data collected statewide in the period from 1981 to 2013. The ...
 • Využítí finanční analýzy jako nástroje investičního rozhodování 

  Málek, Jiří
  Tato diplomová práce na téma „Využití finanční analýzy jako nástroje investičního rozhodování“ zpracovává finanční zhodnocení hospodaření a efektivnost vybraných investičních rozhodnutí v minulých letech s využitím metod ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Káčerová, Martina
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti Jihomoravská plynárenská, a. s., v letech 2001 až 2005. Na základě metod finanční analýzy odhaluje hospodaření podniku, a to jak silné, tak i slabé stránky. Obsahuje ...