Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza prodejnosti vozidel 

  Hasmanová, Sabina Bohdana
  Předmětem diplomové práce je zaměřit se na zásadní vlivy prodejnosti vozidel v České republice z hlediska zásadních kritérií, kterými jsou například cena, spotřeba paliva, barva atd. Součástí práce budou přehledná dotazníková ...
 • Analýza společnosti AZ - Pokorny, s.r.o. pomocí časových řad. 

  Machotka, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu ekonomických ukazatelů podniku prostřednictvím statistických metod. Důraz je kladen především na popis vybraných položek účetních výkazů pomocí časových řad. V práci jsou nejprve ...
 • Analýza trhu multikin pomocí statistických metod 

  Komárek, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu trhu multikin v České republice. Za pomoci statistických nástrojů, časových řad, regresní analýzy a regulačních diagramů, hodnotí výkonnost vybraného multikina. Na základě výsledků ...
 • Analýza vybrané firmy pomocí časových řad 

  Poláček, Lukáš
  Předmětem diplomové práce je analýza ekonomických ukazatelů akciové společnosti Jihomoravská plynárenská pomocí statistických metod. Cílem je zhodnocení ekonomických ukazatelů, vyvození závěrů a návrhů na zlepšení. Návrhová ...
 • Analýza vybrané firmy pomocí statistických metod 

  Poláček, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o problematice souhrnného hodnocení současné ekonomické situace ve vybrané akciové společnosti, především zapomocí statistických metod. Cílem bude analyzování dat, jejich jednotlivá porovnání, ...
 • Analýza vybraných ukazatelů České spořitelny, a.s. pomocí časových řad 

  Čecháková, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá analýzou některých ukazatelů obchodní banky Česká spořitelna, a.s., čerpající informace z výročních zpráv zmíněné banky. V první části práce uvedu teoretické poznatky vedoucí k vysvětlení ...
 • Posouzení finanční situace podniku pomocí analýzy časových řad 

  Chroboczek, David
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace vybraného e-shopu spotřební elektroniky s názvem czc.cz. Pro toto zhodnocení se použije analýza časových řad, díky které bude možno predikovat budoucí vývoj vybraných ...
 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Zbranková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením ekonomické situace podniku ZLKL, s. r. o. za pomoci statistických metod. Práce primárně vychází z finančních výkazů podniku, které jsou podrobeny finanční analýze. Na základě výsledků ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku pomocí statistických metod 

  Lesonický, Lukáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu vybraných ukazatelů společnosti Zea a.s. za pomoci statistických metod. Hodnotí výkonnost podniku na základě výstupu z účetnictví. První část je zaměřena na teoretickou stránku ...