Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza bydlení ve vybrané lokalitě 

  Vávrová, Zuzana
  Bakalářská práce se věnuje tématice bydlení se zaměřením na bytový trh. První část práce popisuje možné způsoby pořízení a následného financování dané nemovitosti (bytu). Druhá část se zabývá analýzou současné situace na ...
 • Historický vývoj výstavby bytových domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v současnosti v Liberci 

  Starý, Jan
  Tato diplomová práce na téma Historický vývoj výstavby bytových domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v současnosti v Liberci provází problematikou korelace mezi stavebními slohy a jejich cenou v současné době. Je rozdělena ...
 • Koncepce bytové politiky 

  Kuncová, Kateřina
  Bakalářská práce pojednává o koncepci bytové politiky v ČR. Zabývá se vývojem bytové politiky v minulosti a zároveň popisuje aktuální situaci v této oblasti. Práce je rozčleněna do pěti hlavních částí. První část pojednává ...
 • Kritická analýza bytového fondu v České republice 

  Herelová, Kateřina
  Práci na téma Kritická analýza bytového fondu v ČR, jsem si vybrala pro svoji aktuálnost a problematičnost. Snaţila jsem se v práci obsáhnout veškerá úskalí bydlení – legislativu, která byla přijata a z ní plynoucí situace ...
 • Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují ve vybraných lokalitách města Brna 

  Nováková, Hana
  Diplomová práce popisuje základní faktory, které ovlivňují trh s pronájmem nemovitostí. Dále je součástí práce průzkum trhu ve dvou odlišných lokalitách města Brna. Výsledkem průzkumu je zjištění výše obvyklého nájemného. ...
 • Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují ve vybraných lokalitách města Brna 

  Kellnerová, Sabina
  Diplomová práce popisuje současný stav na trhu s nájemním bydlením ve vybraných městských částech statutárního města Brna a dále popisuje a vyhodnocuje základní faktory, které cenu nájmu ovlivňují. Součástí práce je průzkum ...
 • Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují ve vybraných lokalitách v Brně. 

  Portová, Nikola
  Diplomová práce popisuje současný trh s nájemním bydlením ve vybrané lokalitě města Brna. Nejprve nabízí obecný pohled na nájemní bydlení, poté porovnává výši obvyklého nájemného v jednotlivých kategoriích a katastrálních ...
 • Nájemné bytu v Břeclavi a faktory, které je ovlivňují 

  Janek, Ondřej
  Diplomová práce popisuje současnou situaci na trhu s tržním nájemných ve městě Břeclav. Zaměřuje se na faktory, které výši nájemného ovlivňují a jak se jejich vlivem cena mění. Průzkum trhu byl proveden na základě dat z ...
 • Nájemné bytu v Pardubicích a faktory, které je ovlivňují 

  Rohlíková, Věra
  Diplomová práce celkově popisuje a mapuje trh s nájemním bydlením ve vybrané lokalitě města Pardubice a je tvořena textovou a grafickou částí. Nejprve uvádí obecný pohled na nájemní bydlení a poté porovnává výši obvyklého ...
 • Nájemné bytu v Uherském Hradišti a faktory, které je ovlivňují 

  Dubovská, Alena
  Diplomová práce celkově popisuje a mapuje trh s nájemním bydlením v městě Uherské Hradiště a je tvořena textovou a grafickou částí. Nejprve uvádí obecný pohled na nájemní bydlení a poté porovnává výši obvyklého nájemného ...
 • Nájemné bytů v Hodoníně a faktory, které je ovlivňují 

  Cupalová, Žaneta
  Diplomová práce řeší současnou situaci trhu s nájemním bydlením města Hodonín. Je zaměřena na faktory, které výši nájemného ovlivňují a jak se jejich vlivem cena mění. Popisuje historický vývoj bydlení na našem území i ...
 • Porovnání realitního trhu v České republice a v sousedních zemích 

  Hričák, Ľuboš
  Diplomová práce se věnuje porovnání realitních trhů v České republice, na Slovensku a v Rakousku a jejich vývoji po roce 1989. První kapitoly jsou zaměřeny na definici obecných pojmů souvisejících s danou problematikou a ...
 • Sociální bydlení 

  Ristovský, Michal
  Náplní této práce je pohled na sektor bydlení, nazývaný sociální bydlení, za který se v převážné míře považuje sektor nájemního bydlení. Snažil jsem se v práci obsáhnout, pomocí jakých nástrojů lze zvýšit dostupnost bydlení ...
 • Trh bytů a jejich financování ve Zlíně 

  Karásek, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na trh s byty a jejich financování ve městě Zlín. Je rozdělena na dvě části a to teoretickou část a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy z oblasti bydlení a ...
 • Způsoby ocenění nemovitostí na Slovensku se zaměřením na nemovitosti typu byt 

  Kopic, Martin
  Cílem mé diplomové práce je zmapovat způsoby ocenění a metody používané na Slovensku se zaměřením na byty. Popsat situaci na trhu s nemovitostmi na Slovensku, pokusit se získat vyjádření realitních kanceláří nebo znalců ...