Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza nabídky a poptávky na trhu s nemovitostmi ve městě Brně 

  Fišar, Vratislav
  Obsahem této bakalářské práce je analýza nabídky a poptávky na trhu s nemovitostmi ve městě Brně. Práce popisuje faktory ovlivňující trh s nemovitostmi, popisuje současnou situaci na trhu a dále predikuje vývoj trhu v ...
 • Činnost realitního makléře v praxi 

  Kiš, Miroslav
  Po roce 1989 se uvolnil trh s nemovitostmi tím se umožnilo nástupu novému podnikatelskému odvětví a tím je zprostředkování prodeje a služeb při prodeji, nákupu, či pronájmu nemovitosti, které zprostředkovává realitní makléř. ...
 • Oceňování nemovitostí typu letní tábor 

  Šťastný, Miroslav
  Diplomová práce „Oceňování nemovitostí typu letní tábor“ je zaměřena na evidenci a ocenění veškerého nemovitého majetku, který tvoří součásti a příslušenství letního tábora u Vranovské přehrady. Teoretická část se zabývá ...
 • Porovnání výše obvyklého nájemného z bytů v lokalitě obce Vyškov 

  Studnařová, Martina
  Diplomová práce je souhrnem popisujícím současnou bytovou situaci v lokalitě obce Vyškov. Zabývá se porovnáním výše obvyklého nájemného z bytů v jednotlivých lokalitách obce a posuzuje změny nájmu z hlediska vybavení a ...
 • Porovnání výše obvyklého nájemného z bytů ve vybrané lokalitě 

  Šilhan, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na zjištění obvyklého nájemného v lokalitách Brno- Lesná, Bohunice, Bystrc, Slatina, Brno-střed. Je zaměřena na porovnání výše obvyklého nájemného z bytů, a to dle velikosti bytu 1+1, 2+1, 3+1, ...
 • Posouzení vlivů ÚP na cenu pozemků v Otrokovicích a Napajedlích 

  Jurčová, Anna
  Cílem diplomové práce je posoudit a interpretovat vliv územního plánovaní na ceny zvolených pozemků ve městech Napajedla a Otrokovice. Pro splnění tohoto cíle byly zvoleny příslušné lokality, u kterých bylo simulováno, že ...
 • Rozhodovací kriteria při pořizování rezidenčních nemovitostí 

  Vránová, Petra
  Tato bakalářská práce ve svém úvodu představuje problematiku vlastnictví a pořízení rezidenční nemovitosti z pohledu právního systému, realitního trhu, ocenění nemovitosti a možností financování. Hlavní část této práce se ...
 • Způsoby ocenění nemovitostí v Maďarsku se zaměřením na nemovitosti typu Byt. 

  Izrael, Peter
  Cílem diplomové práce bylo zmapovat způsoby a metody ocenění používané v Maďarsku. Práce obsahuje historický vývoj trhu nemovitostí v Maďarsku a dostatečně popisuje současný trh, podložený čísly a grafy. Popisuje taky ...