Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace v jazyce VBA pro sestavení účetních výkazů vycházejících z dat obratové předvahy 

    Randýsek, Tomáš
    Tato bakalářská práce pojednává o návrhu aplikace v programovacím jazyce VBA za účelem podpory činnosti výkaznictví společnosti Rail Cargo Logistics s.r.o. a její implementaci v témže podniku. Funkční orientace vytvořené ...
  • Audit z pohledu účetní jednotky 

    Tomanová, Lenka
    Cílem diplomové práce „Audit z pohledu účetní jednotky“ je identifikovat práva a povinnosti vyplývající účetní jednotce z povinnosti ověření účetní závěrky auditorem. Mezi základní povinnosti společnosti patří povinnost ...