Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza konstrukce části elektrického stroje 

  Fodor, Viktor
  Táto práca sa zaoberá optickou diagnostikou časti elektrického motora využitím 3D skenera. Popisuje konštrukciu elektrických asynchrónnych motorov, ich tepelné straty a možnosti chladenia ako aj chladiace systémy, ktoré ...
 • Lokalizátor interferencí pro kmitočtová pásma EGSM a UMTS 

  Predajňa, Martin
  Práca popisuje pasívne lokalizačné techniky z ktorých pre potreby lokalizácie zdroja interferencií je zvolená metóda rotácie smerovej antény. Navrhnutý lokalizačný systém vypočíta pravdepodobnú polohu zdroja rušenia metódou ...
 • Měření parametrů axiálních ložisek 2D triangulační technikou 

  Schrötter, Ján
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom systému na meranie parametrov axiálnych ložísk za využitia aktívnej optickej 2D triangulácie. Navrhnutý systém je schopný kompenzovať chybu merania spôsobenú lomom svetla na vrstve ...
 • Vizuální odometrie pro robotické vozidlo Car4 

  Szente, Michal
  Táto práca sa zaoberá algoritmami vizuálnej odometrie a aplikáciou na experimentálne vozidlo Car4. Prvá časť obsahuje rešerše v tejto oblasti, na základe ktorej je zvolený postup riešenia. Ďalšie kapitoly uvádzajú teoretický ...