Now showing items 1-3 of 3

 • Antistatické vlastnosti materiálů v technické praxi 

  Vodička, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá vlastnostmi antistatických materiálů v technické praxi. V teoretické části je popsané matematicky a fyzikálně elektrické pole, princip elektrizace, triboelektrický jev, druhy elektrostatických ...
 • Flexibilní generátory elektrické energie 

  Tesařová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá výzkumem flexibilních materiálů k produkci elektřiny za předchozí elektrizace pomocí vytipovaných nábojových budičů blízkého okolí, ve kterém se flexibilní generátory momentálně nachází, čímž ...
 • Vývoj nanovláknového PVDF senzoru 

  Klásek, Matyáš
  Diplomová práce se zabývá využitím nanovláken PVDF jako aktivní vrstvy vytvářející elektrický signál ve snímači. V práci je popsán PVDF a elektromechanické jevy, které s ním souvisejí. Je provedena rešeršní studie dosavadních ...