Now showing items 1-4 of 4

 • Aktivní studiové reproduktory 

  Bartoš, Adam
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou nízkofrekvenčných zosilňovačov v triede D a ich využití v aktívnych reprosústavách typu bi-amp. Zaoberá sa teda taktiež konštrukciou pásmového rozdelenia signálu, zhotoveného ...
 • Audio zesilovače pracující ve třídě D a jejich počítačová simulace 

  Bednár, Branislav
  Témou semestrálnej práce sú audio zosilňovače pracujúce v triede D. Táto práca je zameraná na rozbor jednotlivých částí zosilňovača a ich popis. Ďalej sa zaoberá rozborom priebehov signálov, ktoré sa vyskytujú v dôležitých ...
 • Laboratorní modul zesilovače ve třídě D s PWM modulací 

  Barcík, Peter
  V bakalárskej práci sú popísané základné funkčné bloky zosilňovača pracujúceho v triede D. V ďalšej časti je podrobne rozobratý návrh modulu zosilňovača pracujúceho v triede D s PWM moduláciou. Keďže navrhovaný nízkofrekvenčný ...
 • Návrh a realizace audio výkonového zesilovače ve spínané třídě 

  Levocký, Kristián
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom audio zesilovač triedy D s výkonom 2x100W. Výkonový stupeň je riešený pomocou integrovaného obvodu TAS5630B od firmy Texas Instruments, korekčný predzosilovač je riadený štyroma ...