Now showing items 1-1 of 1

  • Rekonstrukce 3D objektů z více pohledů 

    Mrkvička, Daniel
    Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí scény užitím dvou nebo více obraz. Popisuje celý proces rekonstrukce skládající se z detekce bod v obrazech, nalezení příslušnégeometrie mezi obrazy a výsledné promítnutí těchto ...