Now showing items 1-3 of 3

 • Hnací ústrojí závodního Wankelova rotačního motoru 

  Blažo, Marek
  Hlavným cieľom diplomovej práce bolo spracovať základný návrh a konštrukčné riešenie hnacieho ústrojenstva Wankelovho rotačného motoru o výkone 300 kW pri otáčkach n = 9000 1/min. Na základe týchto údajov boli navrhnuté ...
 • Metody konstrukce přesného tvaru ozubení 

  Strmeň, Marián
  Táto bakalárska práca sa zaoberá oblasťou konštrukcie presného tvaru ozubenia ozubených kolies. Práca sa pre rozsiahlosť témy zameriava na ozubenie čelných ozubených kolies s priamymi a šikmými zubami. Na začiatku sú zhrnuté ...
 • Výpočtové modelování tuhosti záběru ozubených kol 

  Gazda, Silvester
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom MKP modelu ozubeného súkolesia s cieľom zistiť priebeh mernej tuhosti počas záberu. Najprv sú stručne popísané nutné poznatky potrebné k analýze problému, ako geometria evolventného ...