Now showing items 1-1 of 1

  • Domov pro seniory 

    Polaček, Filip
    Diplomová práca sa zaoberá návrhom projektovej dokumentácie domova pro seniory v obci Šoporňa na území Slovenskej republiky. Objekt je navrhnutý, jako samostatne stojaca budova s troma nadzemními podlažiami, čiastočne ...