Now showing items 1-2 of 2

  • Kaskády kotlů a jejich řízení 

    Juráček, Martin
    Téma bakalářské práce je “ Kaskády kotlů a jejich řízení. “ Úkolem není pouze navrhnout otopnou soustavu a zdroj tepla v bytovém domě, který se nachází v Hranicích, ale také navrhnout správně trojcestné ventily a vyvažovací ...
  • Mikroprocesorové řízení ohřevu bazénu se slunečními kolektory 

    Kahánek, Tomáš
    Tato práce je zaměřena na návrh řídící jednotky pro provoz bazénu se solárními kolektory. Jednotka sleduje teplotu vody v bazénu i solárním kolektoru. Pomocí takto získaný dat řídí spouštění oběhového čerpadla a polohu ...